Bánh xe nâng

Bánh xe nâng

Mã SP : VTH94524
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 125x60

Bánh xe nâng điện linde 125x60

Mã SP : VTH49707
Part Number , S/N : 3604505500 360-1158-131
Thông số kỹ thuật : 125x60
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 140x54

Bánh xe nâng điện linde 140x54

Mã SP : VTH49706
Part Number , S/N : 50432647
Thông số kỹ thuật : 140x54
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 100x40

Bánh xe nâng điện linde 100x40

Mã SP : VTH49705
Part Number , S/N : 27634540
Thông số kỹ thuật : 100x40
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 180x65

Bánh xe nâng điện linde 180x65

Mã SP : VTH49704
Part Number , S/N : 51056244
Thông số kỹ thuật : 180x65
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 100x40

Bánh xe nâng điện linde 100x40

Mã SP : VTH49703
Part Number , S/N : 51058754
Thông số kỹ thuật : 100x40
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 125x65-20

Bánh xe nâng điện linde 125x65-20

Mã SP : VTH49702
Part Number , S/N : 51077215
Thông số kỹ thuật : 125x65-20
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 285x100

Bánh xe nâng điện linde 285x100

Mã SP : VTH49701
Part Number , S/N : 51115430
Thông số kỹ thuật : 285x100
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 285x100

Bánh xe nâng điện linde 285x100

Mã SP : LYNU
Part Number , S/N : 51078774
Thông số kỹ thuật : 285x100
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện LINDE 50440384

Bánh xe nâng điện LINDE 50440384

Mã SP : V4YQ
Part Number , S/N : 50440384
Thông số kỹ thuật : 230x85
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bộ bánh xe nâng linde

bộ bánh xe nâng linde

Mã SP : 6JDE
Part Number , S/N : 1318501111
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 104x100x60 104x60

Bánh xe nâng 104x100x60 104x60

Mã SP : MX4J
Thông số kỹ thuật : 104x100x600
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 26.5-25 SRILANKA

Lốp xe nâng 26.5-25 SRILANKA

Mã SP : VTH29461
Thông số kỹ thuật : 26.5-25
Brand ( Hiệu ) : SRILANKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 15×41/2-8 SRILANKA

Lốp xe nâng 15×41/2-8 SRILANKA

Mã SP : VTH29439
Thông số kỹ thuật : 15×41/2-8
Brand ( Hiệu ) : SRILANKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 12.00-20 SRILANKA

Lốp xe nâng 12.00-20 SRILANKA

Mã SP : VTH29438
Thông số kỹ thuật : 12.00-20
Brand ( Hiệu ) : SRILANKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 10.00-20 SRILANKA

Lốp xe nâng 10.00-20 SRILANKA

Mã SP : VTH29436
Thông số kỹ thuật : 10.00-20
Brand ( Hiệu ) : SRILANKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 3.00-15 SRILANKA

Lốp xe nâng 3.00-15 SRILANKA

Mã SP : L56G
Thông số kỹ thuật : 3.00-15
Brand ( Hiệu ) : SRILANKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 23x9-10

Vỏ xe 23x9-10

Mã SP : H00K
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 21x8-9 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 21x8-9 BRIDGESTONE

Mã SP : 0OPL
Thông số kỹ thuật : 21*8-9
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe nâng Deestone D306 (5.00-8 SOLID)

Vỏ xe nâng Deestone D306 (5.00-8 SOLID)

Mã SP : D157
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 8.25-15 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 8.25-15 BRIDGESTONE

Mã SP : 7VJA
Part Number , S/N : 8.25-15 , 825-15
Thông số kỹ thuật : 8.25-15 , 825-15
Model : 8.25-15 , 825-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
11.650.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng BRIDGESTONE 650-10/ JL

Lốp xe nâng BRIDGESTONE 650-10/ JL

Mã SP : VTH50472
Part Number , S/N : 650-10
Thông số kỹ thuật : 650-10
Model : 650-10
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
2.354.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 4.00-8 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 4.00-8 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29765
Thông số kỹ thuật : 4.00-8
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 21×8-9 , 21*8-9 BRIDGESTONE - Hơi

Lốp xe nâng 21×8-9 , 21*8-9 BRIDGESTONE - Hơi

Mã SP : VTH29749
Part Number , S/N : 21×8-9 , 21*8-9
Thông số kỹ thuật : 21×8-9 , 21*8-9
Model : 21×8-9 , 21*8-9
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
2.390.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 29.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 29.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29317
Thông số kỹ thuật : 29.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 26.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 26.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29312
Thông số kỹ thuật : 26.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 23.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 23.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29311
Thông số kỹ thuật : 23.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 20.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 20.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29308
Thông số kỹ thuật : 20.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 18.00-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 18.00-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29306
Thông số kỹ thuật : 18.00-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe xúc lật 17.5-25 17.5x25 L5S

Lốp xe xúc lật 17.5-25 17.5x25 L5S

Mã SP : VTH29303
Thông số kỹ thuật : 17.5-25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 14.00-24 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 14.00-24 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29301
Thông số kỹ thuật : 14.00-24
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 445/65-24(445/65-22.5) BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 445/65-24(445/65-22.5) BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29298
Thông số kỹ thuật : 445/65-24(445/65-22.5)
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 385/65-24(385/65-22.5) BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 385/65-24(385/65-22.5) BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29296
Thông số kỹ thuật : 385/65-24(385/65-22.5)
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 38.5x14-20(14*17.5,385/65D-19.5) BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 38.5x14-20(14*17.5,385/65D-19.5) BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29293
Thông số kỹ thuật : 38.5x14-20(14*17.5,385/65D-19.5)
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 16/70-20 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 16/70-20 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29292
Thông số kỹ thuật : 16/70-20
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 12x16.5 (33x12-20) BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 12x16.5 (33x12-20) BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29289
Thông số kỹ thuật : 12x16.5 (33x12-20)
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 10x16.5 (30x10-16) BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 10x16.5 (30x10-16) BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29286
Thông số kỹ thuật : 10x16.5 (30x10-16)
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 26.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 26.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29278
Thông số kỹ thuật : 26.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 23.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 23.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29269
Thông số kỹ thuật : 23.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 18-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 18-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29265
Thông số kỹ thuật : 18-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 17.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 17.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29264
Thông số kỹ thuật : 17.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 16.00-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 16.00-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29260
Thông số kỹ thuật : 16.00-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 14.00-20 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 14.00-20 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29257
Thông số kỹ thuật : 14.00-20
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 12.00-20 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 12.00-20 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29253
Thông số kỹ thuật : 12.00-20
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 11.00-20 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 11.00-20 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29249
Thông số kỹ thuật : 11.00-20
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 350-15 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 350-15 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29248
Thông số kỹ thuật : 350-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 300-15 Bridgestone Nhật - Hơi

Lốp xe nâng 300-15 Bridgestone Nhật - Hơi

Mã SP : VTH29245
Thông số kỹ thuật : 300-15
Model : 300-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng BRIDGESTONE 250-15

Lốp xe nâng BRIDGESTONE 250-15

Mã SP : VTH29243
Thông số kỹ thuật : 250-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
5.750.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 28x12.5-15 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 28x12.5-15 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29240
Thông số kỹ thuật : 28x12.5-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 28x9-15 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 28x9-15 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29237
Thông số kỹ thuật : 28x9-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
7.550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 27x10-12 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 27x10-12 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29235
Thông số kỹ thuật : 27x10-12
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 23x9-10 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 23x9-10 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29232
Thông số kỹ thuật : 23x9-10
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
5.850.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 200/50-10 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 200/50-10 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29230
Thông số kỹ thuật : 200/50-10
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 21x8-9 , 21*8-9 BRIDGESTONE - Đặc

Lốp xe nâng 21x8-9 , 21*8-9 BRIDGESTONE - Đặc

Mã SP : VTH29227
Part Number , S/N : 21x8-9 , 21*8-9
Thông số kỹ thuật : 523x180
Model : 21x8-9 , 21*8-9
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Trọng lượng , (Kg) : 34.1
Kích thước (D x R x C) mm: 21x8-9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
3.900.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 18x7-8 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 18x7-8 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29225
Thông số kỹ thuật : 18x7-8
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
2.620.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 18x7-8 , 18*7-8 BRIDGESTONE - Hơi

Lốp xe nâng 18x7-8 , 18*7-8 BRIDGESTONE - Hơi

Mã SP : VTH29219
Part Number , S/N : 18x7-8,18*7-8
Thông số kỹ thuật : 18x7-8,18*7-8
Model : 18x7-8,18*7-8
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 16x6-8 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 16x6-8 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29213
Thông số kỹ thuật : 16x6-8
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 12.00-20 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 12.00-20 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29211
Thông số kỹ thuật : 12.00-20
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 10.00-20 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 10.00-20 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29209
Thông số kỹ thuật : 10.00-20
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 9.0-20 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 9.0-20 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29208
Thông số kỹ thuật : 9.0-20
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »