Komatsu FD40ZT-6

Komatsu FD40ZT-6

Mã SP : 200J
Model : FD40ZT-6
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD100-7

Komatsu FD100-7

Mã SP : AXYC
Model : FD100-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 128000
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD80E-8

Komatsu FD80E-8

Mã SP : I0TU
Model : FD80E-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 16600
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD30-12

Komatsu FD30-12

Mã SP : Z2FA
Model : FD30-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD150-7

Komatsu FD150-7

Mã SP : SH53
Model : FD150-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Komatsu FD100-7

Xe nâng dầu Komatsu FD100-7

Mã SP : 2JCU
Model : FD100-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 128000
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu KOMATSU FD25-11

Xe nâng dầu KOMATSU FD25-11

Mã SP : J7Q7
Model : FD25-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu KOMATSU FD25T-16

Xe nâng dầu KOMATSU FD25T-16

Mã SP : I6S4
Model : FD25T-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu KOMATSU FD30T-16

Xe nâng dầu KOMATSU FD30T-16

Mã SP : FIVG
Model : FD30T-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Nâng cao (m) : 4000mm
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

KOMATSU FD115-7

KOMATSU FD115-7

Mã SP : NCHH
Model : FD115-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD50

Komatsu FD50

Mã SP : VFXA
Model : FD50
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu KOMATSU FD25T-14

Xe nâng dầu KOMATSU FD25T-14

Mã SP : HGUU
Model : FD25T-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

KOMATSU FD160E-8

KOMATSU FD160E-8

Mã SP : T41I
Model : FD160E-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD150-7

Komatsu FD150-7

Mã SP : OPOG
Model : FD150-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Komatsu FD100-7

Xe nâng dầu Komatsu FD100-7

Mã SP : Q2TS
Model : FD100-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD80

Komatsu FD80

Mã SP : FO27
Model : FD80
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Komatsu FD30-17

Xe nâng dầu Komatsu FD30-17

Mã SP : 7OBP
Model : FD30T-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD50AT-7

Komatsu FD50AT-7

Mã SP : 27RT
Model : FD50-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Nâng cao (m) : 5.0
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD160-8

Komatsu FD160-8

Mã SP : Q2Z5
Model : FD160-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD25-17

Komatsu FD25-17

Mã SP : XNLT
Model : FD25-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Năm : 2013
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Komatsu FD80-6

Xe nâng dầu Komatsu FD80-6

Mã SP : 62BU
Model : FD80-6
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Komatsu FD35W-8

Xe nâng dầu Komatsu FD35W-8

Mã SP : NH7R
Model : FD35W-8
Trọng lượng , (Kg) : 3450
Năm : 2006-05
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD150

Komatsu FD150

Mã SP : JV4J
Model : FD150
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Komatsu FD40-7

Xe nâng dầu Komatsu FD40-7

Mã SP : TNDY
Model : FD40-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD50-7

Komatsu FD50-7

Mã SP : AA7J
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD160-7

Komatsu FD160-7

Mã SP : 64SA
Model : FD160-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

KOMATSU FD50-10

KOMATSU FD50-10

Mã SP : OOVS
Model : FD50-10
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD25-17

Komatsu FD25-17

Mã SP : RYBF
Model : FD25-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD30-16

Komatsu FD30-16

Mã SP : VKXA
Model : FD30-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD150-5

Komatsu FD150-5

Mã SP : ARIG
Model : FD150-5
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD250

Komatsu FD250

Mã SP : OTW7
Model : FD250
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD30

Komatsu FD30

Mã SP : 8Z0I
Model : FD30
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng dầu Komatsu FD30

xe nâng dầu Komatsu FD30

Mã SP : DW6U
Model : FD30
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD30-17

Komatsu FD30-17

Mã SP : B91T
Model : FD30-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD80

Komatsu FD80

Mã SP : QGYH
Model : FD80
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Komatsu FD30-17

Xe nâng dầu Komatsu FD30-17

Mã SP : CYCH
Model : FD30-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 4321
Nâng cao (m) : 3.0m
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Năm : 2013
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD25T-16

Komatsu FD25T-16

Mã SP : 20P7
Model : FD25T-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3830
Nâng cao (m) : 4.0
Năm : 2005
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD25T-16

Komatsu FD25T-16

Mã SP : 7R0M
Model : FD25T-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3840
Nâng cao (m) : 4.0
Năm : 2006
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD25T-17

Komatsu FD25T-17

Mã SP : TETJ
Model : FD25T-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3780
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2011-02
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD50AT-8

Komatsu FD50AT-8

Mã SP : B8CR
Model : FD50AT-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Loại động cơ , bình điện : KOMATSU 6D102
Trọng lượng , (Kg) : 7580
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2008-01
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Komatsu FD25T-17

Xe nâng dầu Komatsu FD25T-17

Mã SP : 4XGA
Model : FD25T-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3780
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2011-03
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD20T-17

Komatsu FD20T-17

Mã SP : Q7WZ
Model : FD20T-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3640
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2013-09
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Komatsu FD30T-12

Xe nâng dầu Komatsu FD30T-12

Mã SP : 1J0O
Model : FD30T-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Loại động cơ , bình điện : KOMATSU 4D94E
Trọng lượng , (Kg) : 4490
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1998-03
Giờ sử dụng (h) : 6980
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD70H-6

Komatsu FD70H-6

Mã SP : KRMA
Model : FD70H-6
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Loại động cơ , bình điện : KOMATSU 6D102
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1996
Giờ sử dụng (h) : 10161
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD70HD-7

Komatsu FD70HD-7

Mã SP : 40X6
Model : FD70HD-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Loại động cơ , bình điện : KOMATSU 6D102
Trọng lượng , (Kg) : 9520
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2002-02
Giờ sử dụng (h) : 4269
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD200-4

Komatsu FD200-4

Mã SP : 42VI
Model : FD200-4
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Loại động cơ , bình điện : KOMATSU S6D105
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1984
Giờ sử dụng (h) : 8716
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD25T-12

Komatsu FD25T-12

Mã SP : X4JW
Model : FD25T-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012
Giờ sử dụng (h) : 4120
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD100T-7

Komatsu FD100T-7

Mã SP : JFI5
Model : FD100T-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD50AT-7

Komatsu FD50AT-7

Mã SP : 0ZKR
Model : FD50AT-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Loại động cơ , bình điện : KOMATSU 6D102
Trọng lượng , (Kg) : 7500
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD25HW-14

Komatsu FD25HW-14

Mã SP : 8UID
Model : FD25HW-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 4250
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2001-01
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000MM FD25T-16

Xe nâng Komatsu 3000MM FD25T-16

Mã SP : VTH03071
Part Number , S/N : 733001
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FD25T-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3810
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2007-10
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 700-12
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng KOMATSU 3000MM FD25C-15

Xe nâng KOMATSU 3000MM FD25C-15

Mã SP : VTH03070
Part Number , S/N : 582723
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FD25C-15
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3800
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2004-11
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000MM

Xe nâng Komatsu 3000MM

Mã SP : VTH03067
Part Number , S/N : 554304
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FD20T-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3460
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2000-11
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000MM

Xe nâng Komatsu 3000MM

Mã SP : VTH03066
Part Number , S/N : 306767
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FD20T-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3640
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2011/2
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 700-12
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng KOMATSU 3000MM

Xe nâng KOMATSU 3000MM

Mã SP : VTH03065
Part Number , S/N : 558881
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FD20C-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3330
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2001/07
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000MM

Xe nâng Komatsu 3000MM

Mã SP : VTH03064
Part Number , S/N : 555703
Thông số kỹ thuật : 3000M
Model : FD25T-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 4010
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2001-02
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000MM

Xe nâng Komatsu 3000MM

Mã SP : VTH03062
Part Number , S/N : 510212
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FD25T-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3815
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000MM

Xe nâng Komatsu 3000MM

Mã SP : VTH03061
Part Number , S/N : 582473
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FD25W-15
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3920
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2004-11
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000MM

Xe nâng Komatsu 3000MM

Mã SP : VTH03060
Part Number , S/N : 112211
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FD45W-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 7110
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2007-03
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000MM

Xe nâng Komatsu 3000MM

Mã SP : VTH03058
Part Number , S/N : 744582
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FD20T-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3490
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2008/8
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 700-12
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »