xe nâng dầu Linde H40D

xe nâng dầu Linde H40D

Mã SP : 6XDY
Model : H40D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H40D

Linde H40D

Mã SP : MJX1
Model : H40D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H40D

Linde H40D

Mã SP : K2DO
Model : H40D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Linde H40D

Xe nâng dầu Linde H40D

Mã SP : XXP4
Model : H40D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H40D

Linde H40D

Mã SP : K4K3
Model : H40D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H80D

Linde H80D

Mã SP : LYH1
Model : H80D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Linde H20D-01/391

Xe nâng dầu Linde H20D-01/391

Mã SP : PA8G
Model : H20D-01/391
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H50D-02/600

Linde H50D-02/600

Mã SP : DIXK
Model : H50D-02/600
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H20D-01/392

Linde H20D-01/392

Mã SP : 7HVL
Model : H20D-01/392
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Linde H70D

Xe nâng dầu Linde H70D

Mã SP : YRWU
Model : D70D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H25D

Linde H25D

Mã SP : RQ0H
Model : H25D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H20D-01/392

Linde H20D-01/392

Mã SP : G1SA
Model : H20D-01/392
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Linde H30D/351

Xe nâng dầu Linde H30D/351

Mã SP : KS9J
Model : H30D/351
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Linde H30D-01

Xe nâng dầu Linde H30D-01

Mã SP : E8SX
Model : H30D-01
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H25D

Linde H25D

Mã SP : K3A3
Model : H25D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H25D

Linde H25D

Mã SP : 01Y8
Model : H25D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H45T

Linde H45T

Mã SP : UW8E
Model : H45T
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H25D

Linde H25D

Mã SP : LCUA
Model : H25D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H14D

Linde H14D

Mã SP : A1K4
Model : H14D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H12D

Linde H12D

Mã SP : PU7Z
Model : H12D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H14

Linde H14

Mã SP : CU5Y
Model : H14
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Linde H40D

Xe nâng dầu Linde H40D

Mã SP : QRH6
Model : H40D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Nâng cao (m) : 5.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2014
Giờ sử dụng (h) : 12412
Xuất xứ : Châu Âu
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H60

Linde H60

Mã SP : ZFHD
Model : H60
Brand ( Hiệu ) : Linde
Nâng cao (m) : 3500
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 1999
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 8.25-15 , 355/65-15
Xuất xứ : Châu âu
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng LINDE H25D-01

xe nâng LINDE H25D-01

Mã SP : VTH03072
Part Number , S/N : H2X392T03821
Model : H25D-01
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 3980
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá