Xe nâng dầu MITSUBHI FD30NT

Xe nâng dầu MITSUBHI FD30NT

Mã SP : K1GH
Model : FD30NT
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FD30NT

MITSUBHI FD30NT

Mã SP : 619H
Model : FD30NT
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FD30NT

MITSUBHI FD30NT

Mã SP : HV1Q
Model : FD30NT
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mitsubishi FD70

Mitsubishi FD70

Mã SP : K8NY
Model : FD70
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBISHI FD150ANZ

MITSUBISHI FD150ANZ

Mã SP : 485C
Model : FD150ANZ
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu MITSUBHI FD40KLT

Xe nâng dầu MITSUBHI FD40KLT

Mã SP : HQ9U
Model : FD40KLT
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FD150ANZ

MITSUBHI FD150ANZ

Mã SP : 9X8S
Model : FD150ANZ
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FD45N-F19D

MITSUBHI FD45N-F19D

Mã SP : OHNH
Model : FD45N-F19D
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2013-01
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FD45N-F19D

MITSUBHI FD45N-F19D

Mã SP : CQQ9
Model : FD45N-F19D
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Nâng cao (m) : 6.0
Năm : 2012-03
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FD15D-F16D

MITSUBHI FD15D-F16D

Mã SP : E5EU
Model : FD15D-F16D
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 2640
Nâng cao (m) : 6.0
Năm : 2009-11
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FD45N-F19D

MITSUBHI FD45N-F19D

Mã SP : OHII
Model : FD45N-F19D
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 3670
Nâng cao (m) : 6.0
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FD45N-F19D

MITSUBHI FD45N-F19D

Mã SP : WHGP
Model : FD45N-F19D
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2013-01
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FD50NT-F28C

MITSUBHI FD50NT-F28C

Mã SP : 8TG0
Model : FD50NT-F28C
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 7500
Nâng cao (m) : 4.0
Năm : 2010-04
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu MITSUBHI FD45-F19D

Xe nâng dầu MITSUBHI FD45-F19D

Mã SP : RUVP
Model : FD45-F19D
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Nâng cao (m) : 6.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2012-03
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FD20T-F18C

MITSUBHI FD20T-F18C

Mã SP : LW5P
Model : FD20T - F18C
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Loại động cơ , bình điện : mitsubhi s4s
Trọng lượng , (Kg) : 3490
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2005
Giờ sử dụng (h) : 2412
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FD20T-F18C

MITSUBHI FD20T-F18C

Mã SP : GGYH
Model : FD20T - F18C
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Loại động cơ , bình điện : mitsubhi s4s
Trọng lượng , (Kg) : 3496
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2005-01
Giờ sử dụng (h) : 2504
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FD25 - F18B

MITSUBHI FD25 - F18B

Mã SP : G7DD
Model : FD25 - F18B
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Loại động cơ , bình điện : mitsubhi s4s
Trọng lượng , (Kg) : 3980
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1991
Giờ sử dụng (h) : 8508
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FD40 - F19B

MITSUBHI FD40 - F19B

Mã SP : DVOA
Model : FD40 - F19B
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Loại động cơ , bình điện : mitsubhi s46
Trọng lượng , (Kg) : 7210
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2000-08
Giờ sử dụng (h) : 356
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FD60-F20C

MITSUBHI FD60-F20C

Mã SP : Y3HV
Model : FD60 - F20C
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Loại động cơ , bình điện : mitsybhi s6s
Trọng lượng , (Kg) : 9020
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 70%
Năm : 2011-04
Giờ sử dụng (h) : 2262
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu MITSUBHI FD70-F20C

Xe nâng dầu MITSUBHI FD70-F20C

Mã SP : A08E
Model : FD70-F20C
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Loại động cơ , bình điện : mitsubhi s6s
Trọng lượng , (Kg) : 9170
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2004-02
Giờ sử dụng (h) : 4514
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBHI FD35NT-F12B

MITSUBHI FD35NT-F12B

Mã SP : 76NP
Model : FD35NT-F12B
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2010
Giờ sử dụng (h) : 8455
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng MITSUBISHI FD30NT-F19D

Xe nâng MITSUBISHI FD30NT-F19D

Mã SP : VTH03441
Model : FD30NT-F19D
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng MITSUBISHI 3000MM

Xe nâng MITSUBISHI 3000MM

Mã SP : VTH03052
Part Number , S/N : F14C-35379
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FD30
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 4400
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 1999-01
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng MITSUBISHI 3000MM

Xe nâng MITSUBISHI 3000MM

Mã SP : VTH02541
Part Number , S/N : FD15NT-CF16D-60261
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FD15NT-CF16D-60261
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 2610
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2016
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 650-10
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MITSUBISHI forklifts 3000mm

MITSUBISHI forklifts 3000mm

Mã SP : VTH02478
Part Number , S/N : FD70-F20C-50123
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FD70
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 9170
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2004
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá