Nissan DF05A70U

Nissan DF05A70U

Mã SP : 5D0L
Model : DF05A70U
Brand ( Hiệu ) : Nissan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan 2N300

Nissan 2N300

Mã SP : 94SR
Model : 2N300
Brand ( Hiệu ) : Nissan
Trọng lượng , (Kg) : 2765
Nâng cao (m) : 3.0m
Năm : 2006-04
Xuất xứ : Singapor
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NISSAN PN02M20

NISSAN PN02M20

Mã SP : GQKS
Model : PN02M20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 3795
Nâng cao (m) : 5.0
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NISSAN RGH02W30

NISSAN RGH02W30

Mã SP : BYA3
Model : RGH02W30
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 4125
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan EH01M15

Nissan EH01M15

Mã SP : J5LQ
Model : EH01M15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN SD25
Trọng lượng , (Kg) : 2850
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 70
Năm : 1991
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan YL02A20

Nissan YL02A20

Mã SP : 3S8D
Model : YL02A20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : mitsubhi s4s
Trọng lượng , (Kg) : 3865
Nâng cao (m) : 4.75
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2006-10
Giờ sử dụng (h) : 11747
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan Y1F2A25

Nissan Y1F2A25

Mã SP : B9ZP
Model : Y1F2A25
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Loại động cơ , bình điện : NISSAN QD32
Trọng lượng , (Kg) : 4140
Nâng cao (m) : 4.3
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-12
Giờ sử dụng (h) : 888
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan Y1F2A25

Nissan Y1F2A25

Mã SP : ZX9A
Model : Y1F2A25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN QD32
Trọng lượng , (Kg) : 4140
Nâng cao (m) : 4.3
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-11
Giờ sử dụng (h) : 13365
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan Y1F2M25

Nissan Y1F2M25

Mã SP : RKK0
Model : Y1F2M25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 4440
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-12
Giờ sử dụng (h) : 1263
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Nissan EGH02A30

Xe nâng dầu Nissan EGH02A30

Mã SP : QILH
Model : EGH02A30
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN SD25
Trọng lượng , (Kg) : 4300
Tình trạng hàng hóa (%) : 70
Năm : 1991
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan YG1F2A30

Nissan YG1F2A30

Mã SP : 8E6A
Model : YG1F2A30
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : NISSAN QD32
Trọng lượng , (Kg) : 4600
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-11
Giờ sử dụng (h) : 2781
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Nissan YGL02A30

Xe nâng dầu Nissan YGL02A30

Mã SP : 606E
Model : YGL02A30
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : MITSUBHI S4S
Trọng lượng , (Kg) : 4550
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2004
Giờ sử dụng (h) : 7875
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan F04D35T

Nissan F04D35T

Mã SP : LL2K
Model : F04D35T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : MITSUBHI S6S
Trọng lượng , (Kg) : 6060
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2007-11
Giờ sử dụng (h) : 6327
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan F04D45T

Nissan F04D45T

Mã SP : CIAG
Model : F04D45T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : MITSUBHI S6S
Trọng lượng , (Kg) : 6930
Nâng cao (m) : 3.7
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008
Giờ sử dụng (h) : 17410
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá