Xe nâng dầu TCM FD45T9

Giá: Liên hệ
Mã SP : OXLT
Model : FD45T9
Brand ( Hiệu ) : TCM

Xe nâng vân thiên hùng

xe nâng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Sản phẩm cùng loại

Xe nâng TCM 4000MM

Xe nâng TCM 4000MM

Mã SP : VTH02720
Part Number , S/N : FHD30T3-2S900577
Thông số kỹ thuật : 4000MM
Model : FHD30T3-2S900577
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 4940
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006-07
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 3000MM

Xe nâng TCM 3000MM

Mã SP : VTH02719
Part Number , S/N : FHGE25C4-0G600566
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FHGE15C4-0G600566
Brand ( Hiệu ) : TCM
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2011-05
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 3000MM

Xe nâng TCM 3000MM

Mã SP : VTH02696
Part Number , S/N : FHD25Z5-34E-12459
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FHD25Z5-34E-12459
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 3720
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 1998-08
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 3000MM

Xe nâng TCM 3000MM

Mã SP : VTH02565
Part Number , S/N : FD25T3-2N502730
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FD25T3-2N502730
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 3740
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 3035MM

Xe nâng TCM 3035MM

Mã SP : VTH02531
Part Number , S/N : FD20Z3-24G49828
Thông số kỹ thuật : 3035MM
Model : FD20Z3-24G49828
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 4150
Nâng cao (m) : 3.035
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 3000MM

Xe nâng TCM 3000MM

Mã SP : VTH02494
Part Number , S/N : FHD30Z5-34G12769
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FHD30Z5-34G12769
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 4650
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2001
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 4350MM

Xe nâng TCM 4350MM

Mã SP : VTH02493
Part Number , S/N : FHD25Z-14F04536
Thông số kỹ thuật : 4350MM
Model : FHD25Z-14F04536
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 4220
Nâng cao (m) : 4.35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 4010MM

Xe nâng TCM 4010MM

Mã SP : VTH02492
Part Number , S/N : FHD20T3-2S100740
Thông số kỹ thuật : 4010MM
Model : FHD20T3-2S100740
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 4380
Nâng cao (m) : 4.01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 3000MM

Xe nâng TCM 3000MM

Mã SP : VTH02491
Part Number , S/N : FHD150ZS-9-90D00483
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 17730
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 4000MM

Xe nâng TCM 4000MM

Mã SP : VTH02490
Part Number , S/N : FHD100Z-91A01013
Thông số kỹ thuật : 4000MM
Model : FHD100Z-91A01013
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 14960
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu TCM FD80-9-30L00219 3000MM

Xe nâng dầu TCM FD80-9-30L00219 3000MM

Mã SP : VTH02480
Part Number , S/N : FD80-9-30L00219
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FD80-9-30L00219
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 11550
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 3000MM

Xe nâng TCM 3000MM

Mã SP : VTH02479
Part Number , S/N : FD70-9-30K00897
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FD70-9-30K00897
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 10920
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2008
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 3400MM

Xe nâng TCM 3400MM

Mã SP : VTH02477
Part Number , S/N : FD60Z7-57807011
Thông số kỹ thuật : 3400MM
Model : FD60Z7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 9800
Nâng cao (m) : 3.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 1995
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 4430MM

Xe nâng TCM 4430MM

Mã SP : VTH02476
Part Number , S/N : FD60-9-30J00407
Thông số kỹ thuật : 4430MM
Model : FD60-9
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 10950
Nâng cao (m) : 4.43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 3000MM

Xe nâng TCM 3000MM

Mã SP : VTH02475
Part Number , S/N : 59201245
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FD35Z6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 6240
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Forklift TCM 3000MM

Forklift TCM 3000MM

Mã SP : VTH02474
Part Number , S/N : FD35T9-23H44319
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FD35T9
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 3440
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá