NICHIZU FB15

NICHIZU FB15

Mã SP : VO5S
Model : FB15
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRAW15-63-430

NICHIZU FBRAW15-63-430

Mã SP : A51V
Model : FBRAW15-63-430
Trọng lượng , (Kg) : 2525
Nâng cao (m) : 4.3
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIYU FBRM15-75

NICHIYU FBRM15-75

Mã SP : V72K
Model : FBRM15-75
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIYU FBRMW25-75B

NICHIYU FBRMW25-75B

Mã SP : FQ6S
Model : FBRMW25-75B
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIYU FBRMW25-75B

NICHIYU FBRMW25-75B

Mã SP : CPQM
Model : FBRMW25-75B
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRM15-H70

Xe nâng điện đứng lái NICHIYU FBRM15-H70

Mã SP : EA0K
Model : FBRM15-H70
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRAW18-75C

NICHIZU FBRAW18-75C

Mã SP : T8MO
Model : FBRAW18-75C
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Trọng lượng , (Kg) : 2440
Nâng cao (m) : 5.0
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRAW15-60

NICHIZU FBRAW15-60

Mã SP : 3A3O
Model : FBRAW15-60-630
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Trọng lượng , (Kg) : 2620
Nâng cao (m) : 6.3
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRM13H-75

NICHIZU FBRM13H-75

Mã SP : P8D9
Model : FBRM13H-75-350
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 78v-201ah
Trọng lượng , (Kg) : 2110
Nâng cao (m) : 3.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2007
Giờ sử dụng (h) : 536
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRM13H-75B

NICHIZU FBRM13H-75B

Mã SP : 4NIS
Model : FBRM13H-75B-350
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48v-240ah
Trọng lượng , (Kg) : 2150
Nâng cao (m) : 3.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2012
Giờ sử dụng (h) : 13242
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRM13H-75B

NICHIZU FBRM13H-75B

Mã SP : 3VPH
Model : FBRM13H-75B-400
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48v-240ah
Trọng lượng , (Kg) : 2210
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2013
Giờ sử dụng (h) : 7846
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRM13H-75B

NICHIZU FBRM13H-75B

Mã SP : 0LPQ
Model : FBRM13H-75B-400
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48v-240ah
Trọng lượng , (Kg) : 2210
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012
Giờ sử dụng (h) : 11359
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện NICHIZU FBRM13H-75B

Xe nâng điện NICHIZU FBRM13H-75B

Mã SP : 2G65
Model : FBRM13H-75B-400
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48v-240ah
Trọng lượng , (Kg) : 2210
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012
Giờ sử dụng (h) : 14395
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRMA13H-75B

NICHIZU FBRMA13H-75B

Mã SP : 7U39
Model : FBRMA13H-75B-500M
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48v-240ah
Trọng lượng , (Kg) : 2380
Nâng cao (m) : 5.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2013
Giờ sử dụng (h) : 7727
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRMA13H-75B

NICHIZU FBRMA13H-75B

Mã SP : 7U24
Model : FBRMA13H-75B-500M
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48v-240ah
Trọng lượng , (Kg) : 2360
Nâng cao (m) : 5.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2013
Giờ sử dụng (h) : 8102
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRMA13H-75B

NICHIZU FBRMA13H-75B

Mã SP : X2EG
Model : FBRMA13H-75B-500M
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48v-240ah
Trọng lượng , (Kg) : 2360
Nâng cao (m) : 5.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2013
Giờ sử dụng (h) : 11451
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRMA13H-75B

NICHIZU FBRMA13H-75B

Mã SP : ZRP2
Model : FBRMA13H-75B-500M
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48v-240AH
Trọng lượng , (Kg) : 2380
Nâng cao (m) : 5.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011
Giờ sử dụng (h) : 8438
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRMA13H-75B

NICHIZU FBRMA13H-75B

Mã SP : VM9H
Model : FBRMA13H-75B-500M
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48V-201AH
Trọng lượng , (Kg) : 2380
Nâng cao (m) : 5.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2007
Giờ sử dụng (h) : 12601
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện đứng lái NICHIZU FBRMAW13-75

Xe nâng điện đứng lái NICHIZU FBRMAW13-75

Mã SP : I8E5
Model : FBRMAW13-75-450M
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 24v-290AH
Trọng lượng , (Kg) : 2200
Nâng cao (m) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2013
Giờ sử dụng (h) : 8538
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRM14-75

NICHIZU FBRM14-75

Mã SP : H49F
Model : FBRM14-75-400PFL
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48v-210AH
Trọng lượng , (Kg) : 2210
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008
Giờ sử dụng (h) : 5364
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRAW15-75

NICHIZU FBRAW15-75

Mã SP : 0G5K
Model : FBRAW15-75-600M
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48V-280AH
Trọng lượng , (Kg) : 2610
Nâng cao (m) : 6.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Giờ sử dụng (h) : 4448
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRMAW15-75B

NICHIZU FBRMAW15-75B

Mã SP : TUWG
Model : FBRMAW15-75B-550MSF
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48V-320AH
Trọng lượng , (Kg) : 2655
Nâng cao (m) : 5.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRMW15-75

NICHIZU FBRMW15-75

Mã SP : S7FV
Model : FBRMW15-75-550M
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48V-320AH
Trọng lượng , (Kg) : 2420
Nâng cao (m) : 5.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRMW15-75B

NICHIZU FBRMW15-75B

Mã SP : 1X4R
Model : FBRMW15-75B-450M
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48V-320AH
Trọng lượng , (Kg) : 2410
Nâng cao (m) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRMW15-75B

NICHIZU FBRMW15-75B

Mã SP : A83V
Model : FBRMW15-75B-550MCS
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48V-320AH
Trọng lượng , (Kg) : 2470
Nâng cao (m) : 5.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRA18-60B

NICHIZU FBRA18-60B

Mã SP : 0PHG
Model : FBRA18-60B-400PFLCSSF
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48V-320AH
Trọng lượng , (Kg) : 2750
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : 75%
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện NICHIZU FBRA18-H75B

Xe nâng điện NICHIZU FBRA18-H75B

Mã SP : REQ0
Model : FBRA18-H75B-400PFLCSSF
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48V-280AH
Trọng lượng , (Kg) : 2555
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRAW18-75B

NICHIZU FBRAW18-75B

Mã SP : P5AL
Model : FBRAW18-75B-530MCSSF
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48V-320AH
Trọng lượng , (Kg) : 2566
Nâng cao (m) : 5.3
Tình trạng hàng hóa (%) : 70%
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRAW18-75B

NICHIZU FBRAW18-75B

Mã SP : ES1F
Model : FBRAW18-75B-600MSF
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48V-320AH
Trọng lượng , (Kg) : 2785
Nâng cao (m) : 6.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái NICHIZU FBRAW20-75

Xe nâng điện ngồi lái NICHIZU FBRAW20-75

Mã SP : ZVN6
Model : FBRAW20-75-600MWB
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48V-320AH
Trọng lượng , (Kg) : 3555
Nâng cao (m) : 6.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHIZU FBRAW25-UCR41

NICHIZU FBRAW25-UCR41

Mã SP : PBWO
Model : FBRAW25-UCR41-600M
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48V-320AH
Trọng lượng , (Kg) : 3260
Nâng cao (m) : 6.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

NICHYZU 14

NICHYZU 14

Mã SP : 6026
Model : 14
Brand ( Hiệu ) : NICHYZU
Loại động cơ , bình điện : 48V-320AH
Nâng cao (m) : 5.3
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2009
Giờ sử dụng (h) : 8969
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá