Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBRS18

Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBRS18

Mã SP : HFTS
Model : 7FBRS18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBRK9

Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBRK9

Mã SP : 0TIR
Model : 7FBRK9
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBR10

TOYOTA 7FBR10

Mã SP : YEYX
Model : 7FBR10
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBRS18

TOYOTA 7FBRS18

Mã SP : BNW9
Model : 7FBRS18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBR20

TOYOTA 7FBR20

Mã SP : RQFQ
Model : 7FBR20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBRK10

xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBRK10

Mã SP : HMW6
Model : 7FBRK10
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FB20

TOYOTA 7FB20

Mã SP : 7U2Q
Model : 7FB20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBRS10

TOYOTA 7FBRS10

Mã SP : GKBE
Model : 7FBRS10
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBRK9

Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBRK9

Mã SP : OD8Y
Model : 7FBRK9
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 8FB15

TOYOTA 8FB15

Mã SP : SN5P
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBR10

TOYOTA 7FBR10

Mã SP : V0R7
Model : 7FBR10
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2130
Nâng cao (m) : 4.0
Năm : 2005-03
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 62-8FD15

TOYOTA 62-8FD15

Mã SP : VYMM
Model : 62-8FD15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2680
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2012
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBR14

TOYOTA 7FBR14

Mã SP : S2XB
Model : 7FBR14
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-210AH
Trọng lượng , (Kg) : 2430
Nâng cao (m) : 5.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2009-02
Giờ sử dụng (h) : 15820
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBR14

Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBR14

Mã SP : Q27O
Model : 7FBR14
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-210AH
Trọng lượng , (Kg) : 2260
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2006-09
Giờ sử dụng (h) : 1142
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện TOYOTA 7FBRS13

Xe nâng điện TOYOTA 7FBRS13

Mã SP : PO38
Model : 7FBRS13
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-210AH
Trọng lượng , (Kg) : 2340
Nâng cao (m) : 5.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2006
Giờ sử dụng (h) : 8943
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBRK13

TOYOTA 7FBRK13

Mã SP : EVN8
Model : 7FBRK13
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-220AH
Trọng lượng , (Kg) : 1990
Nâng cao (m) : 3.3
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2014-03
Giờ sử dụng (h) : 6482
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBRS20

TOYOTA 7FBRS20

Mã SP : 5OSW
Model : 7FBRS20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-445AH
Trọng lượng , (Kg) : 3810
Nâng cao (m) : 5.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2013-11
Giờ sử dụng (h) : 2677
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBRS18

TOYOTA 7FBRS18

Mã SP : TGA9
Model : 7FBRS18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-280AH
Trọng lượng , (Kg) : 2390
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-07
Giờ sử dụng (h) : 15742
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBRS15

TOYOTA 7FBRS15

Mã SP : ZZ7N
Model : 7FBRS15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-280AH
Trọng lượng , (Kg) : 2410
Nâng cao (m) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2001-12
Giờ sử dụng (h) : 15316
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBR15

TOYOTA 7FBR15

Mã SP : C0UK
Model : 7FBR15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-28OAH
Trọng lượng , (Kg) : 2300
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2006-03
Giờ sử dụng (h) : 11776
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBR15

TOYOTA 7FBR15

Mã SP : E8KA
Model : 7FBR15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-312AH
Trọng lượng , (Kg) : 2300
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2009-06
Giờ sử dụng (h) : 23591
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBR15

TOYOTA 7FBR15

Mã SP : TIBG
Model : 7FBR15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-280AH
Trọng lượng , (Kg) : 2290
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-06
Giờ sử dụng (h) : 8970
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBR15

TOYOTA 7FBR15

Mã SP : 28MD
Model : 7FBR15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-370AH
Trọng lượng , (Kg) : 2400
Nâng cao (m) : 3.7
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2014-02
Giờ sử dụng (h) : 5396
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBR15

TOYOTA 7FBR15

Mã SP : KQNH
Model : 7FBR15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-370AH
Trọng lượng , (Kg) : 2390
Nâng cao (m) : 3.7
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2014-02
Giờ sử dụng (h) : 5308
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 3FBS15

TOYOTA 3FBS15

Mã SP : JCMA
Model : 3FBS15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-280AH
Trọng lượng , (Kg) : 2360
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2006-09
Giờ sử dụng (h) : 13104
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá