Komatsu FB16PX-1

Komatsu FB16PX-1

Mã SP : 69LM
Model : FB16PX-1
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện đứng lái Komatsu FB20-7

Xe nâng điện đứng lái Komatsu FB20-7

Mã SP : D1BB
Model : FB20-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái Komatsu FB15-12

Xe nâng điện ngồi lái Komatsu FB15-12

Mã SP : 1DHQ
Model : FB15-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3180
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2007/5
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD25-17

Komatsu FD25-17

Mã SP : UWD5
Model : FD25-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB20EX-10

Komatsu FB20EX-10

Mã SP : OHXH
Model : FB20EX-10
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Loại động cơ , bình điện : 48vV-700AH
Trọng lượng , (Kg) : 3760
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2002-07
Giờ sử dụng (h) : 12884
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB15HB-12

Komatsu FB15HB-12

Mã SP : EDIS
Model : FB15HB-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3030
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2008/7
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB25EX-11

Komatsu FB25EX-11

Mã SP : GSH4
Model : FB25EX-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 4180
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2009-05
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB15-12-4

Komatsu FB15-12-4

Mã SP : SUZH
Model : FB15-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3150
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2011/9
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái Komatsu FB10-12-3

Xe nâng điện ngồi lái Komatsu FB10-12-3

Mã SP : 2T2O
Model : FB10-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2870
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2011/8
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB15G-12-3

Komatsu FB15G-12-3

Mã SP : CQVY
Model : FB15G-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3320
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2011/10
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB20EX-8-3

Komatsu FB20EX-8-3

Mã SP : 6G6X
Model : FB20EX-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2000
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2001
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB20EX-11-3

Komatsu FB20EX-11-3

Mã SP : J5GV
Model : FB20EX-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3580
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2008-08
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng điện ngồi lái Komatsu FB20A-12-3

xe nâng điện ngồi lái Komatsu FB20A-12-3

Mã SP : PV70
Model : FB20A-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3630
Nâng cao (m) : 3
Năm : 2012/12
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB15EX-8-3.7

Komatsu FB15EX-8-3.7

Mã SP : RP93
Model : FB15EX-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2990
Nâng cao (m) : 3.7
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

KOMATSU FB15-12

KOMATSU FB15-12

Mã SP : 7FYZ
Model : FB15-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2980
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2012/1
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái KOMATSU FB15EX-11

Xe nâng điện ngồi lái KOMATSU FB15EX-11

Mã SP : HJ7V
Model : FB15EX-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

KOMATSU FB18M-12

KOMATSU FB18M-12

Mã SP : FMIU
Model : FB18M-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

KOMATSU FB15EXL-11

KOMATSU FB15EXL-11

Mã SP : FD1N
Model : FB15EXL-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB20A-12

Komatsu FB20A-12

Mã SP : EYPE
Model : FB20A-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3630
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2008-05
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái Komatsu FB18MF-12

Xe nâng điện ngồi lái Komatsu FB18MF-12

Mã SP : 12M1
Model : FB18MF-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3370
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2008-05
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện Komatsu FB10M-3

Xe nâng điện Komatsu FB10M-3

Mã SP : 402K
Model : FB10M-3
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2320
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2006-02
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng điện đứng lái Komatsu FB15EX-8

xe nâng điện đứng lái Komatsu FB15EX-8

Mã SP : 4BPM
Model : FB15EX-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3000
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2001-02
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB15-12

Komatsu FB15-12

Mã SP : PNPA
Model : FB15-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2980
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2008-04
Giờ sử dụng (h) : 10335
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái Komatsu FB25EX-11

Xe nâng điện ngồi lái Komatsu FB25EX-11

Mã SP : 01PZ
Model : FB25EX-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 4180
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2009-05
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái Komatsu FB25EX-11

Xe nâng điện ngồi lái Komatsu FB25EX-11

Mã SP : AW0Q
Model : FB25EX-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3120
Nâng cao (m) : 3.0
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB15HB-12

Komatsu FB15HB-12

Mã SP : 4IAN
Model : FB15HB-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3020
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-01
Giờ sử dụng (h) : 4542
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FB18-12

Komatsu FB18-12

Mã SP : 2YIN
Model : FB18-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 3850
Nâng cao (m) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2012-6
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng điện KOMATSU 3000MM

xe nâng điện KOMATSU 3000MM

Mã SP : VTH03069
Part Number , S/N : 93192
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FB13RC-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2060
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006-09
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái Komatsu FB20AHB-12 3000MM

Xe nâng điện ngồi lái Komatsu FB20AHB-12 3000MM

Mã SP : VTH03068
Part Number , S/N : 839050
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FB20AHB-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3640
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2010/5
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 200/50-10
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng điện

xe nâng điện

Mã SP : VTH03063
Part Number , S/N : 19522
Thông số kỹ thuật : 4000MM
Model : FB18M-3
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3270
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006-07
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 4000MM

Xe nâng Komatsu 4000MM

Mã SP : VTH03057
Part Number , S/N : 815471
Thông số kỹ thuật : 4000MM
Model : FB25EXG-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 4160
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2005-11
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000MM

Xe nâng Komatsu 3000MM

Mã SP : VTH03055
Part Number , S/N : 142460
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FB15RL-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2290
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2008-12
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 360X180
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000MM

Xe nâng Komatsu 3000MM

Mã SP : VTH03053
Part Number , S/N : 825087
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FB15M-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3150
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 207-02
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 18X7-8
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 5000MM

Xe nâng Komatsu 5000MM

Mã SP : VTH03051
Part Number , S/N : 94623
Thông số kỹ thuật : 5000MM
Model : FB15RL-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2580
Nâng cao (m) : 5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2007-06
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng điện KOMATSU 3000MM

xe nâng điện KOMATSU 3000MM

Mã SP : VTH03047
Part Number , S/N : 91990
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FB13RC-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2080
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006-02
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 5000MM

Xe nâng Komatsu 5000MM

Mã SP : VTH03028
Part Number , S/N : 93582
Thông số kỹ thuật : 5000MM
Model : FB15RSW-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2610
Nâng cao (m) : 5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006-11
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng điện KOMATSU 3000mm

xe nâng điện KOMATSU 3000mm

Mã SP : VTH03027
Part Number , S/N : 840640
Thông số kỹ thuật : 3000mm
Model : FB15-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3130
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2011/2
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 18x7-8
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 4000mm

Xe nâng Komatsu 4000mm

Mã SP : VTH03015
Part Number , S/N : 833681
Thông số kỹ thuật : 4000mm
Model : FB20AF-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3810
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2008-1
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 200/50-10
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái KOMATSU FB15-12 3000mm

Xe nâng điện ngồi lái KOMATSU FB15-12 3000mm

Mã SP : VTH03014
Part Number , S/N : 845184
Thông số kỹ thuật : 3000mm
Model : FB15-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3180
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2013-6
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 18*7-8
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000MM

Xe nâng Komatsu 3000MM

Mã SP : VTH03013
Part Number , S/N : 838863
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FB20A-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3650
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2010-3
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 200/50-10
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng KOMATSU 6000MM

Xe nâng KOMATSU 6000MM

Mã SP : VTH02782
Part Number , S/N : 1520020
Thông số kỹ thuật : 6000MM
Model : FB18RL-15
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2660
Nâng cao (m) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2012-03
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 254*120
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng KOMATSU 3000MM

Xe nâng KOMATSU 3000MM

Mã SP : VTH02753
Part Number , S/N : 142349
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FB10RL-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2008
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 260*120
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 4000MM

Xe nâng Komatsu 4000MM

Mã SP : VTH02707
Part Number , S/N : 89493
Thông số kỹ thuật : 4000MM
Model : FB15RL-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2450
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2004-09
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng điện 4000MM

xe nâng điện 4000MM

Mã SP : VTH02706
Part Number , S/N : 81944
Thông số kỹ thuật : 4000MM
Model : FB18RS-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2430
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2001-08
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 4300MM

Xe nâng Komatsu 4300MM

Mã SP : VTH02705
Part Number , S/N : FB20TXL-11-18560
Thông số kỹ thuật : 4300MM
Model : FB20TXL-11-18560
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 4060
Nâng cao (m) : 4.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2010-03
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000mm

Xe nâng Komatsu 3000mm

Mã SP : VTH02688
Part Number , S/N : 834636
Thông số kỹ thuật : 3000mm
Model : FB15-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2980
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2008
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 18*7-8
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000MM

Xe nâng Komatsu 3000MM

Mã SP : VTH02670
Part Number , S/N : 815110
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FB25EXG-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 4260
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2005
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng điện KOMATSU 3000MM

xe nâng điện KOMATSU 3000MM

Mã SP : VTH02658
Part Number , S/N : 11839
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FB18M-3
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3120
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2000
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3300MM

Xe nâng Komatsu 3300MM

Mã SP : VTH02656
Part Number , S/N : 810333
Thông số kỹ thuật : 3300MM
Model : FB25EX-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 4120
Nâng cao (m) : 3.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2000
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng KOMATSU 4500mm

Xe nâng KOMATSU 4500mm

Mã SP : VTH02585
Part Number , S/N : 843361
Thông số kỹ thuật : 4500mm
Model : FB18-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3850
Nâng cao (m) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2012-06
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 18*7-8
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 5000MM

Xe nâng Komatsu 5000MM

Mã SP : VTH02574
Part Number , S/N : 144545
Thông số kỹ thuật : 5000MM
Model : FB15RL-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2590
Nâng cao (m) : 5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2010
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 254*114
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000MM

Xe nâng Komatsu 3000MM

Mã SP : VTH02573
Part Number , S/N : 140592
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FB15RS-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2220
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2008
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 254*114
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu

Xe nâng Komatsu

Mã SP : VTH02559
Part Number , S/N : FB20
Model : FB20
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện Komatsu 8000MM

Xe nâng điện Komatsu 8000MM

Mã SP : VTH02556
Part Number , S/N : 92852
Thông số kỹ thuật : 8000MM
Model : FB15RL-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2800
Nâng cao (m) : 8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006-12
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng KOMATSU 6000MM

Xe nâng KOMATSU 6000MM

Mã SP : VTH02554
Part Number , S/N : 150020
Thông số kỹ thuật : 6000MM
Model : FB18RL-15
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2660
Nâng cao (m) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2012
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 254*120
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000mm

Xe nâng Komatsu 3000mm

Mã SP : VTH02530
Part Number , S/N : 833956
Thông số kỹ thuật : 3000mm
Model : FB15-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3250
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2008
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 18*7-8
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng điện KOMATSU 3000MM

xe nâng điện KOMATSU 3000MM

Mã SP : VTH02529
Part Number , S/N : FB15EX-8 - 802685
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FB15EX-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3010
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2001
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000MM

Xe nâng Komatsu 3000MM

Mã SP : VTH02522
Part Number , S/N : 815132
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FB25EXG-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 4710
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2005
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000MM

Xe nâng Komatsu 3000MM

Mã SP : VTH02521
Part Number , S/N : 95035
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FB15RS-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2350
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2007
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng điện KOMATSU 3000MM

xe nâng điện KOMATSU 3000MM

Mã SP : VTH02520
Part Number , S/N : 63940
Thông số kỹ thuật : 4000MM
Model : FB18EX-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3250
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »