NISSAN 2W300

NISSAN 2W300

Mã SP : IJH8
Model : 2W300
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 2060
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2007-03
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện Nissan J1B1L15

Xe nâng điện Nissan J1B1L15

Mã SP : K6VB
Model : J1B1L15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-12
Giờ sử dụng (h) : 4684
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan J1B1R15

Nissan J1B1R15

Mã SP : RJNX
Model : J1B1R15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-548AH
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2013-01
Giờ sử dụng (h) : 11210
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan K1B1L15

Nissan K1B1L15

Mã SP : JTEQ
Model : K1B1L15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 2955
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-05
Giờ sử dụng (h) : 2535
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan K1B1L15

Nissan K1B1L15

Mã SP : BC9J
Model : K1B1L15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 2850
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2006-02
Giờ sử dụng (h) : 2976
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan K1B1L15

Nissan K1B1L15

Mã SP : FU6T
Model : K1B1L15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400
Trọng lượng , (Kg) : 2930
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2006-03
Giờ sử dụng (h) : 7560
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NK1B1L15

Nissan NK1B1L15

Mã SP : S8D4
Model : NK1B1L15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 2985
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-12
Giờ sử dụng (h) : 3708
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NK1B1L15

Nissan NK1B1L15

Mã SP : EQYU
Model : NK1B1L15
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 2985
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-12
Giờ sử dụng (h) : 3797
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NK1B1L18

Nissan NK1B1L18

Mã SP : G3IL
Model : NK1B1L18
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 3325
Nâng cao (m) : 3.85
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-03
Giờ sử dụng (h) : 10647
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NK1B1L18

Nissan NK1B1L18

Mã SP : GMBO
Model : NK1B1L18
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-400AH
Trọng lượng , (Kg) : 3300
Nâng cao (m) : 3.85
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2006-03
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1B2R20

Nissan P1B2R20

Mã SP : XVUD
Model : P1B2R20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-700AH
Trọng lượng , (Kg) : 3965
Nâng cao (m) : 3.3
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2007-06
Giờ sử dụng (h) : 7828
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan TG1B2L20

Nissan TG1B2L20

Mã SP : 9EZ5
Model : TG1B2L20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-865AH
Trọng lượng , (Kg) : 4130
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-11
Giờ sử dụng (h) : 6565
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá