SUMITOMO 41-FB15PE

SUMITOMO 41-FB15PE

Mã SP : JF5O
Model : 41-FB15PE
Brand ( Hiệu ) : SUMITOMO YALE
Trọng lượng , (Kg) : 3370
Nâng cao (m) : 3015
Năm : 2011-09
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

SUMITOMO 51-FB25PVIII

SUMITOMO 51-FB25PVIII

Mã SP : QNVI
Model : 51-FB25PVIII
Brand ( Hiệu ) : SUMITOMO YALE
Trọng lượng , (Kg) : 4100
Nâng cao (m) : 4.0
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

SUMITOMO 53-FB35PE

SUMITOMO 53-FB35PE

Mã SP : CNW3
Model : 53-FB35PE FSV5
Brand ( Hiệu ) : SUMITOMO YALE
Loại động cơ , bình điện : 72V-465AH
Nâng cao (m) : 5.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2006
Giờ sử dụng (h) : 10656
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

SUMITOMO 15

SUMITOMO 15

Mã SP : M0YJ
Model : 15
Brand ( Hiệu ) : SUMITOMO YALE
Loại động cơ , bình điện : 48V
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2014
Giờ sử dụng (h) : 4195
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 3000MM

Xe nâng TCM 3000MM

Mã SP : VTH02724
Part Number , S/N : FB15-7-81F07999
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FB15-7-81F07999
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 2750
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2010-01
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng sumitomo 3030MM

Xe nâng sumitomo 3030MM

Mã SP : VTH02686
Part Number , S/N : 61-FBRA18SE-R1G-10428
Thông số kỹ thuật : 3030MM
Model : 61-FBRA18SE-R1G-10428
Brand ( Hiệu ) : sumitomo
Trọng lượng , (Kg) : 2330
Nâng cao (m) : 3.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2007
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 254*127
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng sumitomo 4030MM

Xe nâng sumitomo 4030MM

Mã SP : VTH02668
Part Number , S/N : 61-FBRA18SE-R1G-19553
Thông số kỹ thuật : 4030MM
Model : 61-FBRA18SE-R1G-19553
Brand ( Hiệu ) : sumitomo
Trọng lượng , (Kg) : 2585
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2011
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 254*102
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Sumitomo 2980mm

Xe nâng Sumitomo 2980mm

Mã SP : VTH02666
Part Number , S/N : 51-FB25PE-B2H-02443
Thông số kỹ thuật : 2980mm
Model : 51-FB25PE-B2H-02443
Brand ( Hiệu ) : sumitomo
Trọng lượng , (Kg) : 4425
Nâng cao (m) : 2.98
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2007
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 23*9-10
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Sumitomo 4120MM

Xe nâng Sumitomo 4120MM

Mã SP : VTH02665
Part Number , S/N : 51-FB25PE-SB2G-00044
Thông số kỹ thuật : 4120MM
Model : 51-FB25PE-SB2G-00044
Brand ( Hiệu ) : sumitomo
Trọng lượng , (Kg) : 4480
Nâng cao (m) : 4.12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2003
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 23*9-10
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Sumitomo 4120MM

Xe nâng Sumitomo 4120MM

Mã SP : VTH02664
Part Number , S/N : 51-FB25PE-SB2G-00043
Thông số kỹ thuật : 4120MM
Model : 51-FB25PE-SB2G-00043
Brand ( Hiệu ) : sumitomo
Trọng lượng , (Kg) : 4480
Nâng cao (m) : 4.12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2003
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 23*9-10
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Sumitomo 2980MM

Xe nâng Sumitomo 2980MM

Mã SP : VTH02646
Part Number , S/N : 51-FB20PE-B2H-02623
Thông số kỹ thuật : 2980MM
Model : 51-FB20PE-B2H-02623
Brand ( Hiệu ) : sumitomo
Trọng lượng , (Kg) : 4480
Nâng cao (m) : 2.98
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2007
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 700-12
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Sumitomo 3030MM

Xe nâng Sumitomo 3030MM

Mã SP : VTH02614
Part Number , S/N : 51-FB25PE-B2H-02242
Thông số kỹ thuật : 3030MM
Model : 51-FB25PE-B2H-02242
Brand ( Hiệu ) : sumitomo
Trọng lượng , (Kg) : 4325
Nâng cao (m) : 3.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 23*9-10
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Sumitomo 3030mm

Xe nâng Sumitomo 3030mm

Mã SP : VTH02612
Part Number , S/N : 51-FB25PE-B2J-00152
Thông số kỹ thuật : 3030mm
Model : 51-FB25PE-B2J-00152
Brand ( Hiệu ) : sumitomo
Trọng lượng , (Kg) : 4295
Nâng cao (m) : 3.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2012
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 23*9-10
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng sumitomo 6020MM

Xe nâng sumitomo 6020MM

Mã SP : VTH02555
Part Number , S/N : 61-FBRA15WE-R1G-10411
Thông số kỹ thuật : 6020MM
Model : 61-FBRA15WE-R1G-10411
Brand ( Hiệu ) : sumitomo
Trọng lượng , (Kg) : 2800
Nâng cao (m) : 6.02
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2007
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 254*127
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 3000MM

Xe nâng TCM 3000MM

Mã SP : VTH02439
Part Number , S/N : FB20-7-81K04152
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FB20-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 3480
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Sumitomo 2980MM

Xe nâng Sumitomo 2980MM

Mã SP : VTH02422
Part Number , S/N : 51-FB25PE-B2H-03858
Thông số kỹ thuật : 2980MM
Model : 51-FB25PE
Brand ( Hiệu ) : sumitomo
Trọng lượng , (Kg) : 4970
Nâng cao (m) : 2.98
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2009
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 700-12
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá