Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA FB25

Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA FB25

Mã SP : VIIG
Model : FB25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA 7FB25

Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA 7FB25

Mã SP : 7KPH
Model : 7FB25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA FB20

TOYOTA FB20

Mã SP : ZGYF
Model : FB20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBE15

TOYOTA 7FBE15

Mã SP : AL61
Model : 7FBE15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBH15

TOYOTA 7FBH15

Mã SP : 28FN
Model : 7FBH15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBL20

TOYOTA 7FBL20

Mã SP : E186
Model : 7FBL20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBE15

TOYOTA 7FBE15

Mã SP : 8HMM
Model : 7FBE15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA 3FB9

Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA 3FB9

Mã SP : RMSC
Model : 3FB9
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBE15

TOYOTA 7FBE15

Mã SP : V7CF
Model : 7FBE15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FB20

TOYOTA 7FB20

Mã SP : 0N5W
Model : 7FB20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FB15

TOYOTA 7FB15

Mã SP : AEU6
Model : 7FB15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FB18

TOYOTA 7FB18

Mã SP : TRAZ
Model : 7FB18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBRS18

Xe nâng điện đứng lái TOYOTA 7FBRS18

Mã SP : E5Q7
Model : 7FBRS18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBE15

TOYOTA 7FBE15

Mã SP : 2BDE
Model : 7FBE15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBH15

TOYOTA 7FBH15

Mã SP : VSD3
Model : 7FBH15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA FB15

TOYOTA FB15

Mã SP : 4D3Y
Model : 7FB15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện TOYOTA 7FB30

Xe nâng điện TOYOTA 7FB30

Mã SP : 68AK
Model : 7FB30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 80V
Trọng lượng , (Kg) : 4170
Nâng cao (m) : 4.5
Năm : 2008
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe Nâng Điện TOYOTA 6FB18

Xe Nâng Điện TOYOTA 6FB18

Mã SP : 971K
Model : 6FB18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-485AH
Trọng lượng , (Kg) : 2980
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1999-06
Giờ sử dụng (h) : 7510
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBH25

TOYOTA 7FBH25

Mã SP : MU7F
Model : 7FBH25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-730AH
Trọng lượng , (Kg) : 4240
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2013
Giờ sử dụng (h) : 11389
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện TOYOTA 7FBH15

Xe nâng điện TOYOTA 7FBH15

Mã SP : 5358
Model : 7FBH15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-545AH
Trọng lượng , (Kg) : 2980
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2007
Giờ sử dụng (h) : 4003
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBH15

TOYOTA 7FBH15

Mã SP : RZLG
Model : 7FBH15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-545AH
Trọng lượng , (Kg) : 3110
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2013
Giờ sử dụng (h) : 15869
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBH15

TOYOTA 7FBH15

Mã SP : KQN7
Model : 7FBH15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-545AH
Trọng lượng , (Kg) : 3120
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2014
Giờ sử dụng (h) : 14254
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBH15

TOYOTA 7FBH15

Mã SP : 8Q7V
Model : 7FBH15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-545AH
Trọng lượng , (Kg) : 3120
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2014-03
Giờ sử dụng (h) : 13713
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBH15

TOYOTA 7FBH15

Mã SP : SBJV
Model : 7FBH15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-545AH
Trọng lượng , (Kg) : 3120
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2014-03
Giờ sử dụng (h) : 13495
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBE15

TOYOTA 7FBE15

Mã SP : 5ZN4
Model : 7FBE15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48v-390ah
Trọng lượng , (Kg) : 2210
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2004-11
Giờ sử dụng (h) : 8878
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FB15

TOYOTA 7FB15

Mã SP : 4ARE
Model : 7FB15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-545AH
Trọng lượng , (Kg) : 3390
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2008
Giờ sử dụng (h) : 12766
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FB15

TOYOTA 7FB15

Mã SP : 9OLP
Model : 7FB15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48v-400ah
Trọng lượng , (Kg) : 2860
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2013-02
Giờ sử dụng (h) : 7521
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBL14

TOYOTA 7FBL14

Mã SP : 7FHS
Model : 7FBL14
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48v-330ah
Trọng lượng , (Kg) : 2610
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2004
Giờ sử dụng (h) : 3460
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 5FB10

TOYOTA 5FB10

Mã SP : HD7A
Model : 5FB10
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-485AH
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 70%
Năm : 1990
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FB25

TOYOTA 7FB25

Mã SP : EG77
Model : 7FB25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2005
Giờ sử dụng (h) : 7703
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FBH20

TOYOTA 7FBH20

Mã SP : HZJ4
Model : 7FBH20 FV3
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-730AH
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2009*
Giờ sử dụng (h) : 8376
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FB20

TOYOTA 7FB20

Mã SP : QFIC
Model : 7FB20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-450AH
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2011
Giờ sử dụng (h) : 3708
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA FB20

TOYOTA FB20

Mã SP : 7GBI
Model : FB20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : 48V-450AH
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2011
Giờ sử dụng (h) : 3708
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TOYOTA 3000MM

Xe nâng TOYOTA 3000MM

Mã SP : VTH03039
Part Number , S/N : 8FB25-12873
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : 8FB25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 3080
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2017
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 21X8-9
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 6000mm

Xe nâng Toyota 6000mm

Mã SP : VTH02776
Thông số kỹ thuật : 6000mm
Model : 7FBRS25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 3500
Nâng cao (m) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 267*127
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 3000mm

Xe nâng Toyota 3000mm

Mã SP : VTH02773
Part Number , S/N : 13196
Thông số kỹ thuật : 3000mm
Model : 7FBR13
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2040
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2008
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 260*120
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 4000mm

Xe nâng Toyota 4000mm

Mã SP : VTH02772
Part Number , S/N : 14048
Thông số kỹ thuật : 4000mm
Model : 7FBR13
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2070
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2011
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 260*120
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng TOYOTA 3000mm

xe nâng TOYOTA 3000mm

Mã SP : VTH02771
Part Number , S/N : 30815
Thông số kỹ thuật : 3000mm
Model : 6FBR13
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2140
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 1999
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 3000mm

Xe nâng Toyota 3000mm

Mã SP : VTH02763
Part Number , S/N : 16271
Thông số kỹ thuật : 3000mm
Model : 7FBR10
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2012
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 254*120
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng TOYOTA 3000mm

xe nâng TOYOTA 3000mm

Mã SP : VTH02761
Part Number , S/N : 12132
Thông số kỹ thuật : 3000mm
Model : 5FBR10
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1990
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 1991
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng TOYOTA 3000mm

xe nâng TOYOTA 3000mm

Mã SP : VTH02760
Part Number , S/N : 31214
Thông số kỹ thuật : 3000mm
Model : 5FBR10
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1980
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 1993
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 3000MM

Xe nâng Toyota 3000MM

Mã SP : VTH02758
Part Number , S/N : 10569
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FBR9
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1510
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 1989
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 3700MM

Xe nâng Toyota 3700MM

Mã SP : VTH02757
Part Number , S/N : 10278
Thông số kỹ thuật : 3700MM
Model : 6FBRJ9
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1700
Nâng cao (m) : 3.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 1995
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 3000MM

Xe nâng Toyota 3000MM

Mã SP : VTH02756
Part Number , S/N : 30391
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : 6FBRJ9
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1670
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 1997
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 3000MM

Xe nâng Toyota 3000MM

Mã SP : VTH02751
Part Number , S/N : 7FB18-11341
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : 7FB10
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2630
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2000
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 600-9
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 3000MM

Xe nâng Toyota 3000MM

Mã SP : VTH02750
Part Number , S/N : 7FBL18-17682
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : 7FBL15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2007
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 600-9
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 5500MM

Xe nâng Toyota 5500MM

Mã SP : VTH02749
Part Number , S/N : 7FBR15-16130
Thông số kỹ thuật : 5500MM
Model : 7FBR15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2380
Nâng cao (m) : 5.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2004
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 254*120
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 3500MM

Xe nâng Toyota 3500MM

Mã SP : VTH02736
Part Number , S/N : 7FBE18-54786
Thông số kỹ thuật : 3500MM
Model : 7FBE18-54786
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Nâng cao (m) : 3.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 3000MM

Xe nâng Toyota 3000MM

Mã SP : VTH02733
Part Number , S/N : 7FBE18-11171
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : 7FBE18-11171
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 3009
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2008
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 18*7-8
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TOYOTA

Xe nâng TOYOTA

Mã SP : VTH02731
Part Number , S/N : 8FBN18-13920
Model : 8FBN18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2660
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2016
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 600-9
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TOYOTA 4000MM

Xe nâng TOYOTA 4000MM

Mã SP : VTH02709
Part Number , S/N : 7FB25-11881
Thông số kỹ thuật : 4000MM
Model : 7FB25-11881
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 4030
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 1999-02
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 700-12
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 4000MM

Xe nâng Toyota 4000MM

Mã SP : VTH02678
Part Number , S/N : 7FBRS15-14403
Thông số kỹ thuật : 4000mm
Model : 7FBRS15-14403
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2510
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2008
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 254*120
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 6500MM

Xe nâng Toyota 6500MM

Mã SP : VTH02674
Part Number , S/N : 7FBL20-10068
Thông số kỹ thuật : 6500MM
Model : 7FBL20-10068
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 3460
Nâng cao (m) : 6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2001
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 267*127
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 3000MM

Xe nâng Toyota 3000MM

Mã SP : VTH02655
Part Number , S/N : 7FBR13
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : 7FBR13
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2390
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 18*7-8
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 4000MM

Xe nâng Toyota 4000MM

Mã SP : VTH02653
Part Number , S/N : 7FBR18-39941
Thông số kỹ thuật : 4000MM
Model : 7FBR18-39941
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2940
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2012
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 600-9
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 4000MM

Xe nâng Toyota 4000MM

Mã SP : VTH02651
Part Number , S/N : 7FBR15-33913
Thông số kỹ thuật : 4000MM
Model : 7FBR15-33913
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2250
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2010
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 254*120
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 6000MM

Xe nâng Toyota 6000MM

Mã SP : VTH02649
Part Number , S/N : 7FBR18-12065
Thông số kỹ thuật : 6000MM
Model : 7FBR18-12065
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2690
Nâng cao (m) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2005
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 254*120
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 4500MM

Xe nâng Toyota 4500MM

Mã SP : VTH02645
Part Number , S/N : 7FBR13-13367
Thông số kỹ thuật : 4500MM
Model : 7FBR13-13367
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2310
Nâng cao (m) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2009
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 254*120
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 3000MM

Xe nâng Toyota 3000MM

Mã SP : VTH02628
Part Number , S/N : 7FBRK10-50426
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : 7FBRK10-50426
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1940
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2014
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 260*120
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyotato 4000MM

Xe nâng Toyotato 4000MM

Mã SP : VTH02618
Part Number , S/N : 7FBRS18-11458
Thông số kỹ thuật : 4000MM
Model : 7FBRS18-11458
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2560
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2007
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 254*120
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »