Komatsu FG15C-17

Komatsu FG15C-17

Mã SP : EAZV
Model : FG15C-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2560
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2002-03
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FG15T-20

Komatsu FG15T-20

Mã SP : 0TZ9
Model : FG15T-20
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2520
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2009-4
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FG15T-21

Komatsu FG15T-21

Mã SP : SE61
Model : FG15T-21
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2590
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2012-01
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FG14T-20

Komatsu FG14T-20

Mã SP : 8I0L
Model : FG14T-20
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K15
Trọng lượng , (Kg) : 2620
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2007-05
Giờ sử dụng (h) : 5639
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FG15T-18

Komatsu FG15T-18

Mã SP : MLGN
Model : FG15T-18
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Loại động cơ , bình điện : NISSAN H15
Trọng lượng , (Kg) : 3210
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2003
Giờ sử dụng (h) : 482
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FG25NT-15

Komatsu FG25NT-15

Mã SP : GEE4
Model : FG25NT-15
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Loại động cơ , bình điện : NISSAN H20
Trọng lượng , (Kg) : 4440
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2003-02
Giờ sử dụng (h) : 3266
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000MM

Xe nâng Komatsu 3000MM

Mã SP : VTH03059
Part Number , S/N : 749007
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FG25T-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3710
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2009/02
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 700-12
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000mm

Xe nâng Komatsu 3000mm

Mã SP : VTH03016
Part Number , S/N : 715854
Thông số kỹ thuật : 3000mm
Model : FG20C-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3270
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006/6
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 700-12
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng điện KOMATSU 4500MM

xe nâng điện KOMATSU 4500MM

Mã SP : VTH02754
Part Number , S/N : 82338
Thông số kỹ thuật : 4500MM
Model : FB13RL-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2190
Nâng cao (m) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2001
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 5000MM

Xe nâng Komatsu 5000MM

Mã SP : VTH02690
Part Number , S/N : FG15C-16-618765
Thông số kỹ thuật : 5000MM
Model : FG15C-16-618765
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2810
Nâng cao (m) : 5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 1998
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000MM

Xe nâng Komatsu 3000MM

Mã SP : VTH02527
Part Number , S/N : FG20C-16-711753
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FG20C-16-711753
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3310
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 600-9
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3000MM

Xe nâng Komatsu 3000MM

Mã SP : VTH02525
Part Number , S/N : FG15T-20-674145
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FG15C-20-656627
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2700
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2011
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 500-8
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng điện KOMATSU 4000MM

xe nâng điện KOMATSU 4000MM

Mã SP : VTH02432
Part Number , S/N : FB15EX-8 - 801949
Thông số kỹ thuật : 4000MM
Model : FB15EX-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3030
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 4300MM

Xe nâng Komatsu 4300MM

Mã SP : VTH02488
Part Number , S/N : 563103
Thông số kỹ thuật : 4300MM
Model : FG25HT-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 4170
Nâng cao (m) : 4.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2002
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 3500MM

Xe nâng Komatsu 3500MM

Mã SP : VTH02486
Part Number , S/N : FG20T-16-715416
Thông số kỹ thuật : 3500MM
Model : FG20T-16-715416
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3540
Nâng cao (m) : 3.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 600-9
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu 4300M

Xe nâng Komatsu 4300M

Mã SP : VTH02484
Part Number , S/N : FG20HT-12-522569
Thông số kỹ thuật : 4300M
Model : FG20HT-12-522569
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3930
Nâng cao (m) : 4.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Komatsu

Xe nâng Komatsu

Mã SP : VTH02483
Part Number , S/N : FG20HT-14-550643R
Model : FG20HT-14-550643R
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3305
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2002
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng xăng ga Komatsu FG15C-20-6566273000M

Xe nâng xăng ga Komatsu FG15C-20-6566273000M

Mã SP : VTH02482
Part Number , S/N : FG15C-20-656627
Thông số kỹ thuật : 3000M
Model : FG15C-20-656627
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2670
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2006
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 500-8
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá