TCM FG15C13

TCM FG15C13

Mã SP : 2PPP
Model : FG15C13
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 2590
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2007-07
Giờ sử dụng (h) : 3601
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng xăng ga TCM FG15T13

Xe nâng xăng ga TCM FG15T13

Mã SP : 2HJK
Model : FG15T13
Brand ( Hiệu ) : TCM
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K15
Trọng lượng , (Kg) : 2560
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2007-04
Giờ sử dụng (h) : 10640
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FHGE15C4

TCM FHGE15C4

Mã SP : FRU5
Model : FHGE15C4
Brand ( Hiệu ) : TCM
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2010-09
Giờ sử dụng (h) : 4425
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FHGE15T4

TCM FHGE15T4

Mã SP : JA8J
Model : FHGE15T4
Brand ( Hiệu ) : TCM
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Nâng cao (m) : 3.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-03
Giờ sử dụng (h) : 4073
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FHGE15T4

TCM FHGE15T4

Mã SP : I36B
Model : FHGE15T4
Brand ( Hiệu ) : TCM
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2011-05
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FGE30T4

TCM FGE30T4

Mã SP : 7OQG
Model : FGE30T4
Brand ( Hiệu ) : TCM
Loại động cơ , bình điện : NISSAN K21
Trọng lượng , (Kg) : 4470
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2013-07
Giờ sử dụng (h) : 2572
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 3000MM

Xe nâng TCM 3000MM

Mã SP : VTH02496
Part Number , S/N : FHGE25C4-0G600468
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FHGE25C4-0G600468
Brand ( Hiệu ) : TCM
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2010
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 3000MM

Xe nâng TCM 3000MM

Mã SP : VTH02495
Part Number , S/N : FHGE15T4-0G7009391
Thông số kỹ thuật : 3000mm
Model : FHGE15T4-0G7009391
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 2890
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2010
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 3000MM

Xe nâng TCM 3000MM

Mã SP : VTH02489
Part Number , S/N : FGGE25T4-607100608
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FGGE25T4-607100608
Brand ( Hiệu ) : TCM
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2011
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 6500MM

Xe nâng TCM 6500MM

Mã SP : VTH02487
Part Number , S/N : FG20T6H-37B15381
Thông số kỹ thuật : 6500MM
Model : FG20T6H-37B15381
Brand ( Hiệu ) : TCM
Nâng cao (m) : 6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2004
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng xăng ga TCM FG20N3-23H44319 3000MM

Xe nâng xăng ga TCM FG20N3-23H44319 3000MM

Mã SP : VTH02485
Part Number , S/N : FG20N3-23H44319
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FG20N3-23H44319
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 3440
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TCM 3000MM

Xe nâng TCM 3000MM

Mã SP : VTH02481
Part Number , S/N : FG15C13-0A601184
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FG15C13-0A601184
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 2590
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2007
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá