TOYOTA 40-6FG20

TOYOTA 40-6FG20

Mã SP : R5QY
Model : 40-6FG20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 32-8FG25

TOYOTA 32-8FG25

Mã SP : 02CD
Model : 32-8FG25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 3900
Nâng cao (m) : 4.7
Năm : 2011
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 8FG25

TOYOTA 8FG25

Mã SP : 4ORA
Model : 8FG25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 4060
Nâng cao (m) : 5.0
Năm : 2011-07
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 8FG25

TOYOTA 8FG25

Mã SP : 3O3L
Model : 8FG25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 4100
Nâng cao (m) : 4.0
Năm : 2012-12
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 02-7FG35

TOYOTA 02-7FG35

Mã SP : 9H9Z
Model : 02-7FG35
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 5190
Nâng cao (m) : 3.5
Năm : 2000-05
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 02-8FD25

TOYOTA 02-8FD25

Mã SP : SEPK
Model : 02-8FG25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 4060
Nâng cao (m) : 5.0
Năm : 2011-07
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FG18

TOYOTA 7FG18

Mã SP : 1MDU
Model : 7FG18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2480
Nâng cao (m) : 3.0
Năm : 2004-02
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 6FGL15

TOYOTA 6FGL15

Mã SP : 6AKI
Model : 6FGL15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 5K
Trọng lượng , (Kg) : 2580
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1995
Giờ sử dụng (h) : 1396
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 6FG15

TOYOTA 6FG15

Mã SP : CJ5K
Model : 6FG15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 5K
Trọng lượng , (Kg) : 2710
Nâng cao (m) : 3.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1995
Giờ sử dụng (h) : 7789
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng TOYOTA 02-8FGL15

xe nâng TOYOTA 02-8FGL15

Mã SP : A09Y
Model : 02-8FGL15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 4Y
Trọng lượng , (Kg) : 2480
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2007-11
Giờ sử dụng (h) : 2971
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng TOYOTA 02-8FGL15

xe nâng TOYOTA 02-8FGL15

Mã SP : 3LTD
Model : 02-8FGL15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 4Y
Trọng lượng , (Kg) : 2540
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2013-03
Giờ sử dụng (h) : 4929
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng TOYOTA 02-8FG15

xe nâng TOYOTA 02-8FG15

Mã SP : 5NGN
Model : 02-8FG15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 4Y
Trọng lượng , (Kg) : 2510
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2010-07
Giờ sử dụng (h) : 10269
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng TOYOTA 02-8FG15

xe nâng TOYOTA 02-8FG15

Mã SP : WIM1
Model : 02-8FG15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 4Y
Trọng lượng , (Kg) : 2510
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2014-08
Giờ sử dụng (h) : 3613
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng TOYOTA 02-7FG15

xe nâng TOYOTA 02-7FG15

Mã SP : GW6C
Model : 02-7FG15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 4Y
Trọng lượng , (Kg) : 2700
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2005-07
Giờ sử dụng (h) : 20508
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng TOYOTA 02-8FGL14

xe nâng TOYOTA 02-8FGL14

Mã SP : 8IOU
Model : 02-8FGL14
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 4Y
Trọng lượng , (Kg) : 2430
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-12
Giờ sử dụng (h) : 8009
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 5FGL10

TOYOTA 5FGL10

Mã SP : 4DF3
Model : 5FGL10
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 5K
Trọng lượng , (Kg) : 2360
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1991
Giờ sử dụng (h) : 604
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng xăng ga TOYOTA 2FGL9

Xe nâng xăng ga TOYOTA 2FGL9

Mã SP : ZUDT
Model : 2FGL9
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 3P
Trọng lượng , (Kg) : 1590
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 70%
Năm : 1990
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 5FD60

TOYOTA 5FD60

Mã SP : ISY8
Model : 5FD60
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 12Z
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1993
Giờ sử dụng (h) : 3978
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FGK25

TOYOTA 7FGK25

Mã SP : 9CVG
Model : 7FGK25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 5K
Trọng lượng , (Kg) : 3750
Nâng cao (m) : 4.3
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2000-07
Giờ sử dụng (h) : 13888
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FGKL25

TOYOTA 7FGKL25

Mã SP : K1TA
Model : 7FGKL25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 5K
Trọng lượng , (Kg) : 3720
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2005-09
Giờ sử dụng (h) : 9397
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FGKL25

TOYOTA 7FGKL25

Mã SP : DK6B
Model : 7FGKL25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 5K
Trọng lượng , (Kg) : 3680
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 1998-08
Giờ sử dụng (h) : 950
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng xăng TOYOTA 7FGL25

Xe nâng xăng TOYOTA 7FGL25

Mã SP : JZNR
Model : 7FGL25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 5K
Trọng lượng , (Kg) : 3610
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2005-10
Giờ sử dụng (h) : 2543
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng TOYOTA 8FG25

xe nâng TOYOTA 8FG25

Mã SP : 3WUC
Model : 8FG25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 4Y
Trọng lượng , (Kg) : 3820
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2007-06
Giờ sử dụng (h) : 4610
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng TOYOTA 8FGL25

xe nâng TOYOTA 8FGL25

Mã SP : 2CDI
Model : 8FGL25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 4Y
Trọng lượng , (Kg) : 3630
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2014
Giờ sử dụng (h) : 7373
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FGK30

TOYOTA 7FGK30

Mã SP : E9QP
Model : 7FGK30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 4600
Nâng cao (m) : 5.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2005-10
Giờ sử dụng (h) : 13931
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FGK30

TOYOTA 7FGK30

Mã SP : 18KM
Model : 7FGK30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 4170
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2000
Giờ sử dụng (h) : 7622
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện TOYOTA 02-7FG35

Xe nâng điện TOYOTA 02-7FG35

Mã SP : MKUZ
Model : 02-7FG35
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 1F
Trọng lượng , (Kg) : 6500
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2003-01
Giờ sử dụng (h) : 11446
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng xăng ga TOYOTA 7FG25

Xe nâng xăng ga TOYOTA 7FG25

Mã SP : JR3J
Model : 7FG25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 5K
Trọng lượng , (Kg) : 3690
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2005-02
Giờ sử dụng (h) : 2220
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FG15

TOYOTA 7FG15

Mã SP : 0NB1
Model : 7FG15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 5K
Trọng lượng , (Kg) : 2650
Nâng cao (m) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1999-04
Giờ sử dụng (h) : 4538
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FGL15

TOYOTA 7FGL15

Mã SP : KO3F
Model : 7FGL15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 5K
Trọng lượng , (Kg) : 2560
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2006
Giờ sử dụng (h) : 809
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FGL15

TOYOTA 7FGL15

Mã SP : 4TQ2
Model : 7FGL15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 5K
Trọng lượng , (Kg) : 2550
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2005-02
Giờ sử dụng (h) : 183
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng TOYOTA 8FG15

xe nâng TOYOTA 8FG15

Mã SP : HAB3
Model : 8FG15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 4Y
Trọng lượng , (Kg) : 2480
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2007
Giờ sử dụng (h) : 1778
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng TOYOTA 8FG18

xe nâng TOYOTA 8FG18

Mã SP : 0UCV
Thông số kỹ thuật : TOYOTA 4Y
Model : 8FG18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2910
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2008-06
Giờ sử dụng (h) : 848
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng TOYOTA 40-5FG20

xe nâng TOYOTA 40-5FG20

Mã SP : S4VC
Model : 40-5FG20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 4Y
Trọng lượng , (Kg) : 3480
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1987
Giờ sử dụng (h) : 8302
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 6FG20

TOYOTA 6FG20

Mã SP : RYRC
Model : 6FG20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 5K
Trọng lượng , (Kg) : 3400
Nâng cao (m) : 4.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1997
Giờ sử dụng (h) : 9386
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TOYOTA 7FG20

TOYOTA 7FG20

Mã SP : YK1G
Model : 7FG20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 5K
Trọng lượng , (Kg) : 3210
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2004
Giờ sử dụng (h) : 3080
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng xăng ga TOYOTA 7FGL20

Xe nâng xăng ga TOYOTA 7FGL20

Mã SP : LTZH
Model : 7FGL20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 5K
Trọng lượng , (Kg) : 3220
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2005
Giờ sử dụng (h) : 2353
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng xăng TOYOTA 02-8FG25

xe nâng xăng TOYOTA 02-8FG25

Mã SP : PUPX
Model : 02-8FG25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 4Y
Trọng lượng , (Kg) : 3890
Nâng cao (m) : 3.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012
Giờ sử dụng (h) : 9260
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng TOYOTA 40-5FG25

xe nâng TOYOTA 40-5FG25

Mã SP : RGSM
Model : 40-5FG25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 4Y
Trọng lượng , (Kg) : 3790
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 1992
Giờ sử dụng (h) : 9341
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng TOYOTA 40-7FG25

xe nâng TOYOTA 40-7FG25

Mã SP : 208N
Model : 40-7FG25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 4Y
Trọng lượng , (Kg) : 4010
Nâng cao (m) : 5.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2002
Giờ sử dụng (h) : 6906
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng TOYOTA 42-7FG25

xe nâng TOYOTA 42-7FG25

Mã SP : MM3V
Model : 42-7FG25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Loại động cơ , bình điện : TOYOTA 4Y
Trọng lượng , (Kg) : 3320
Nâng cao (m) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2002
Giờ sử dụng (h) : 12042
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng TOYOTA 3000mm

xe nâng TOYOTA 3000mm

Mã SP : VTH02762
Part Number , S/N : 10722
Thông số kỹ thuật : 3000mm
Model : 6FBR10
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2000
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 1996
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng toyota 3000MM

Xe nâng toyota 3000MM

Mã SP : VTH02737
Part Number , S/N : 407FG18-13277
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : 42-7FG18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2001
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng xăng ga Toyota FG15T-20-670810 3000MM

Xe nâng xăng ga Toyota FG15T-20-670810 3000MM

Mã SP : VTH02578
Part Number , S/N : FG15T-20-670810
Thông số kỹ thuật : 3000MM
Model : FG15T-20-670810
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 2500
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2009
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 450-12
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA

Xe nâng điện ngồi lái TOYOTA

Mã SP : VTH02577
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng TOYOTA

Xe nâng TOYOTA

Mã SP : VTH02562
Part Number , S/N : FG30
Model : FG30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Toyota 8FG-33192 4000MM

Xe nâng dầu Toyota 8FG-33192 4000MM

Mã SP : VTH02546
Part Number , S/N : 8FG-33192
Thông số kỹ thuật : 4000MM
Model : 8FG-33192
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 4100
Nâng cao (m) : 4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2012
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 700-12
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng toyota 4500MM

Xe nâng toyota 4500MM

Mã SP : VTH02532
Part Number , S/N : 407FG18-18741
Thông số kỹ thuật : 4500MM
Model : 42-7FG18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 3020
Nâng cao (m) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Năm : 2004
Bảo hành: 12 Tháng
Bánh xe trước : 650-10
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 3000mm

Xe nâng Toyota 3000mm

Mã SP : VTH02429
Thông số kỹ thuật : 3000mm
Model : 5FGL18-13709
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2600
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng xăng ga toyota 5FG15

Xe nâng xăng ga toyota 5FG15

Mã SP : VTH02428
Part Number , S/N : 5FG18-42846
Model : 5FG15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 2700
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng toyota 3000mm

Xe nâng toyota 3000mm

Mã SP : VTH02421
Part Number , S/N : 40-7FG15
Thông số kỹ thuật : 3000mm
Model : 40-7FG15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Toyota 3000mm

Xe nâng Toyota 3000mm

Mã SP : VTH02420
Part Number , S/N : 40-3FGL9
Thông số kỹ thuật : 3000mm
Model : 40-3FGL9
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Nâng cao (m) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá