xe nâng mặt bàn OPK LT-TH600- 20EC

xe nâng mặt bàn OPK LT-TH600- 20EC

Mã SP : VTH44293
Part Number , S/N : LT-TH600- 20EC
Thông số kỹ thuật : 600x1000mm (mặt bàn)
Model : LT-TH600- 20EC
Brand ( Hiệu ) : OPK
Trọng lượng , (Kg) : 230
Nâng cao (m) : 2
Nâng thấp nhất: 800 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng mặt bàn OPK LT-TH250- 8EC

xe nâng mặt bàn OPK LT-TH250- 8EC

Mã SP : VTH44292
Part Number , S/N : LT-TH250- 8EC
Thông số kỹ thuật : 500x800mm (mặt bàn)
Model : LT-TH250- 8EC
Brand ( Hiệu ) : OPK
Trọng lượng , (Kg) : 46
Nâng cao (m) : 0.24
Tình trạng hàng hóa (%) : 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng mặt bàn OPK LT-H150-7

xe nâng mặt bàn OPK LT-H150-7

Mã SP : VTH43885
Part Number , S/N : LT-H150-7
Model : LT-H150-7
Brand ( Hiệu ) : OPK
Trọng lượng , (Kg) : 32
Nâng cao (m) : 0.74
Chiều dài càng: 950
Nâng thấp nhất: 210 mm
Chiều rộng: 400mm
Tình trạng hàng hóa (%) : 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
10.935.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng mặt bàn Meditek TT300

xe nâng mặt bàn Meditek TT300

Mã SP : VTH43874
Part Number , S/N : TT300
Thông số kỹ thuật : 900x510x50
Model : TT300
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Nâng cao (m) : 1.3 m
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng mặt bàn Meditek TT500

xe nâng mặt bàn Meditek TT500

Mã SP : VTH43868
Part Number , S/N : TT500
Model : TT500
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 85
Nâng cao (m) : 900mm
Chiều dài càng: 815mm
Nâng thấp nhất: 280mm
Chiều rộng: 500mm
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng mặt bàn Meditek TT350

xe nâng mặt bàn Meditek TT350

Mã SP : VTH43856
Part Number , S/N : TT350
Thông số kỹ thuật : 900x510x50
Model : TT350
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 105
Nâng cao (m) : 1.35
Chiều dài càng: 910
Nâng thấp nhất: 350mm
Chiều rộng: 500mm
Tình trạng hàng hóa (%) : 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
5.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng mặt bàn MEDITEK WP-350/1.3 350 kg

xe nâng mặt bàn MEDITEK WP-350/1.3 350 kg

Mã SP : VTH02854
Thông số kỹ thuật : 900x510x50
Model : WP-350/1.3
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 105
Nâng cao (m) : 1.3 m
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng mặt bàn NOBLELIFT WB-400/1.3 400 kg

xe nâng mặt bàn NOBLELIFT WB-400/1.3 400 kg

Mã SP : VTH02853
Model : WB-400/1.3
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Nâng cao (m) : 1.3 m
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng mặt bàn NOBLELIFT WB-400/0.8 400 kg

xe nâng mặt bàn NOBLELIFT WB-400/0.8 400 kg

Mã SP : VTH02852
Model : WB-400/0.8
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Nâng cao (m) : 0.8m
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng mặt bàn MEDITEK WP-1000/0.9 1000 kg

Xe nâng mặt bàn MEDITEK WP-1000/0.9 1000 kg

Mã SP : VTH02845
Thông số kỹ thuật : 1000X510X50
Model : WP-1000/0.9
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Nâng cao (m) : 1000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng mặt bàn NOBLELIFT wp-800/1.5 800 kg

xe nâng mặt bàn NOBLELIFT wp-800/1.5 800 kg

Mã SP : VTH02844
Model : wp-800/1.5
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Nâng cao (m) : 1.5 m
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng mặt bàn NOBLELIFT WB-750/0.9 750 kg

xe nâng mặt bàn NOBLELIFT WB-750/0.9 750 kg

Mã SP : VTH01131
Model : WB-750/0.9
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Nâng cao (m) : 0.8m
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng mặt bàn MEDITEK WP-300/0.9 300 kg

Xe nâng mặt bàn MEDITEK WP-300/0.9 300 kg

Mã SP : VTH01110
Thông số kỹ thuật : 815×500×50
Model : WP-300/0.9
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 80
Nâng cao (m) : 0.900
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng mặt bàn MEDITEK WP-500/0.9 500 kg

xe nâng mặt bàn MEDITEK WP-500/0.9 500 kg

Mã SP : VTH01111
Thông số kỹ thuật : 810X510X50
Model : WP-500/0.9
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 120
Nâng cao (m) : 0.900
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Noblelift WP350

Xe nâng Noblelift WP350

Mã SP : VTH44291
Part Number , S/N : WP350
Thông số kỹ thuật : 910×500mm (mặt bàn)
Model : WP350
Brand ( Hiệu ) : Noblelift
Nâng cao (m) : 1.3
Nâng thấp nhất: 355 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Noblelift TF50

Xe nâng Noblelift TF50

Mã SP : VTH44290
Part Number , S/N : TF50
Thông số kỹ thuật : 815x500mm (mặt bàn)
Model : TF50
Brand ( Hiệu ) : Noblelift
Nâng cao (m) : 0.9
Nâng thấp nhất: 300 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
5.280.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Noblelift TF80/15

Xe nâng Noblelift TF80/15

Mã SP : VTH44289
Part Number , S/N : TF80/15
Model : TF80/15
Brand ( Hiệu ) : Noblelift
Nâng cao (m) : 1.5
Nâng thấp nhất: 445 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
11.900.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng Noblelift TF80

Xe nâng Noblelift TF80

Mã SP : VTH44283
Part Number , S/N : TF80
Model : TF80
Brand ( Hiệu ) : Noblelift
Nâng cao (m) : 0.990
Nâng thấp nhất: 380 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
6.900.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng ICHIMENS XNB 04-130

Xe nâng ICHIMENS XNB 04-130

Mã SP : VTH44002
Part Number , S/N : XNB 04-130
Model : XNB 04-130
Brand ( Hiệu ) : ICHIMENS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
9.450.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng bàn Meditek TT150

Xe nâng bàn Meditek TT150

Mã SP : VTH43896
Part Number , S/N : TT150
Model : TT150
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 740 mm
Nâng thấp nhất: 225 mm
Kích thước (D x R x C) mm: Mặt bàn :450 x 700mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng ICHIMENS XNB 04-80

Xe nâng ICHIMENS XNB 04-80

Mã SP : VTH43894
Part Number , S/N : XNB 04-80
Model : XNB 04-80
Brand ( Hiệu ) : ICHIMENS
Trọng lượng , (Kg) : 218
Chiều dài càng: 800
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
5.550.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng OPK LT-H550-9L

Xe nâng OPK LT-H550-9L

Mã SP : VTH43890
Part Number , S/N : LT-H550-9L
Model : LT-H550-9L
Brand ( Hiệu ) : OPK
Trọng lượng , (Kg) : 83
Nâng cao (m) : 0.98
Chiều dài càng: 900
Nâng thấp nhất: 330 mm
Chiều rộng: 600 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
23.156.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng OPK LT-WH300-15

Xe nâng OPK LT-WH300-15

Mã SP : VTH43666
Part Number , S/N : LT-WH300-15
Model : LT-WH300-15
Brand ( Hiệu ) : OPK
Nâng cao (m) : 1.5
Nâng thấp nhất: 400 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng bàn OPK HC-Series

Xe nâng bàn OPK HC-Series

Mã SP : VTH43621
Part Number , S/N : OPK HC-Series
Model : OPK HC-Series
Brand ( Hiệu ) : OPK
Nâng cao (m) : 1200 mm
Nâng thấp nhất: 75 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá