Skyjack SJ30

Skyjack SJ30

Mã SP : 6ZJO
Model : SJ30
Brand ( Hiệu ) : SKYJACK
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Skyjack SJ85 AJ

Skyjack SJ85 AJ

Mã SP : MOAM
Model : SJ85 AJ
Brand ( Hiệu ) : SKYJACK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Skyjack SJ 63 AJ

Skyjack SJ 63 AJ

Mã SP : 2258
Model : SJ63 AJ
Brand ( Hiệu ) : SKYJACK
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người SKYJACK SJ 46AJ

Xe nâng người SKYJACK SJ 46AJ

Mã SP : IE9K
Model : SJ 46AJ
Brand ( Hiệu ) : SKYJACK
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người Genie z 62/40

Xe nâng người Genie z 62/40

Mã SP : KMY3
Model : z 62/40
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người GENIE Z 45/22

Xe nâng người GENIE Z 45/22

Mã SP : H3I7
Model : Z 45/22
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 1995
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE Z51/30

GENIE Z51/30

Mã SP : 96M2
Model : Z51/30
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Năm : 2007
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE Z80/60

GENIE Z80/60

Mã SP : NIDM
Model : Z80/60
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người GENIE Z34/22N

Xe nâng người GENIE Z34/22N

Mã SP : GDEP
Model : Z34/22N
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2006
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE Z 45/25 J

GENIE Z 45/25 J

Mã SP : 392L
Model : Z 45/25 J
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2011
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE Z45/25J RT

GENIE Z45/25J RT

Mã SP : 2JCY
Model : Z45/25J RT
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2005
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người GENIE Z60/34RT

Xe nâng người GENIE Z60/34RT

Mã SP : 4ZOQ
Model : Z60/34RT
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Năm : 2007
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE Z30/20N RJ

GENIE Z30/20N RJ

Mã SP : ABQ1
Model : Z30/20N RJ
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2010
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người Genie Z45/25J RT

Xe nâng người Genie Z45/25J RT

Mã SP : A5BO
Model : Z45/25J RT
Brand ( Hiệu ) : Genie
Năm : 2000
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bảo trì xe nâng Vân Thiên Hùng

Bảo trì xe nâng Vân Thiên Hùng

Mã SP : CAMK
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người Genie Z34/22

Xe nâng người Genie Z34/22

Mã SP : VTH03412
Model : Z34/22
Brand ( Hiệu ) : Genic
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người Genie Z.45/25

Xe nâng người Genie Z.45/25

Mã SP : VTH03410
Thông số kỹ thuật : z45/25
Model : Z.45/25
Brand ( Hiệu ) : Genic
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá