SKYJACK SJ 40T

SKYJACK SJ 40T

Mã SP : 6YOW
Model : SJ 40T
Brand ( Hiệu ) : SKYJACK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Skyjack SJ86 T

Skyjack SJ86 T

Mã SP : RSHS
Model : SJ86 T
Brand ( Hiệu ) : SKYJACK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Skyjack SJ 45T

Skyjack SJ 45T

Mã SP : YPZI
Model : SJ 45T
Brand ( Hiệu ) : SKYJACK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

SKYJACK SJ 61T

SKYJACK SJ 61T

Mã SP : 0A7C
Model : SJ 61T
Brand ( Hiệu ) : SKYJACK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Skyjack SJ 66 T

Skyjack SJ 66 T

Mã SP : 7MOD
Model : SJ66 T
Brand ( Hiệu ) : SKYJACK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Genie Z60/37 DC

Genie Z60/37 DC

Model : Z60/37
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE S 85

GENIE S 85

Mã SP : C72E
Model : S 85
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Năm : 2007
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người GENIE S125

Xe nâng người GENIE S125

Mã SP : QKSJ
Model : GENIE S125
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Nâng cao (m) : 38.15m - 40.15m
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng người GENIE S65

xe nâng người GENIE S65

Mã SP : QFK4
Model : GENIE S65
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Nâng cao (m) : 18.80 m - 21.80m
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người JLG 660SJ

Xe nâng người JLG 660SJ

Mã SP : 0PO6
Model : JLG 660SJ
Brand ( Hiệu ) : JLG
Nâng cao (m) : 8m
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người JLG 400S

Xe nâng người JLG 400S

Mã SP : BCJ2
Model : JLG 400S
Brand ( Hiệu ) : JLG
Nâng cao (m) : 12.19m - 14 m
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người GENIE S40

Xe nâng người GENIE S40

Mã SP : 0810
Model : GENIE S40
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Nâng cao (m) : 12.10m - 14.20
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng người SKYJACK SJ 40T

xe nâng người SKYJACK SJ 40T

Mã SP : X0CH
Model : SKYJACK SJ 40T
Brand ( Hiệu ) : SKYJACK
Nâng cao (m) : 13.8m - 15.6m
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người cây chéo Genic 18m

Xe nâng người cây chéo Genic 18m

Mã SP : VTH03046
Thông số kỹ thuật : 18m
Model : GS-5390
Brand ( Hiệu ) : Genic
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người cây chéo Genic 14m

Xe nâng người cây chéo Genic 14m

Mã SP : VTH03045
Thông số kỹ thuật : 14m
Model : GS-4047
Brand ( Hiệu ) : Genic
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người cây chéo Genic 12m

Xe nâng người cây chéo Genic 12m

Mã SP : VTH03044
Thông số kỹ thuật : 12m
Model : GS-3246
Brand ( Hiệu ) : Genic
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người cây chéo Genic 10m

Xe nâng người cây chéo Genic 10m

Mã SP : VTH03043
Thông số kỹ thuật : 10m
Model : GS-2646
Brand ( Hiệu ) : Genic
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người cây chéo Genic 8m

Xe nâng người cây chéo Genic 8m

Mã SP : VTH03042
Thông số kỹ thuật : 8m
Model : GS-1930
Brand ( Hiệu ) : Genic 8m
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người cây chéo Genic 7m

Xe nâng người cây chéo Genic 7m

Mã SP : VTH01088
Thông số kỹ thuật : 7m
Model : GS-1530
Brand ( Hiệu ) : Genic
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá