Xe nâng tay cao MEDITEK A0.5/16 500 kg

Xe nâng tay cao MEDITEK A0.5/16 500 kg

Mã SP : O2QB
Model : A0.5/16
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Nâng cao (m) : 1.6 m
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : φ85x50
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm xe nâng tay Noblift BF35

Bơm xe nâng tay Noblift BF35

Mã SP : VTH42994
Model : BF35
Brand ( Hiệu ) : Noblift
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao NOBLELIFT E 400 kg

Xe nâng tay cao NOBLELIFT E 400 kg

Mã SP : VTH03445
Model : E
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao MEDITEK E2.0/16 2T

Xe nâng tay cao MEDITEK E2.0/16 2T

Mã SP : VTH01164
Model : E2.0/16
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 220
Nâng cao (m) : 1.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : φ85x50
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng tay cao mini MEDITEK TMSQ 04/15

xe nâng tay cao mini MEDITEK TMSQ 04/15

Mã SP : VTH01161
Model : TMSQ 04/15
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 91
Nâng cao (m) : 1.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng tay cao MEDITEK D1/1.6 1000 kg

xe nâng tay cao MEDITEK D1/1.6 1000 kg

Mã SP : VTH01130
Model : D1/1.6
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 150
Nâng cao (m) : 1.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng tay cao NOBLELIFT E1.5/30 1500 kg

xe nâng tay cao NOBLELIFT E1.5/30 1500 kg

Mã SP : VTH01120
Model : E1.5/30
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Nâng cao (m) : 3.0m
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng tay cao MEDITEK D2.0/16 2000 kg

xe nâng tay cao MEDITEK D2.0/16 2000 kg

Mã SP : VTH01107
Model : D2.0/16
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 220
Nâng cao (m) : 1.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng tay cao MEDITEK E1.5/25 1500 kg

xe nâng tay cao MEDITEK E1.5/25 1500 kg

Mã SP : VTH01102
Model : E1.5/25
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 150
Nâng cao (m) : 2.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng tay cao MEDITEK E1.0/25 1000 kg

xe nâng tay cao MEDITEK E1.0/25 1000 kg

Mã SP : VTH01097
Model : E1.0/25
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 150
Nâng cao (m) : 2.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : φ75x52
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao MEDITEK E1.5/20 1500 kg

Xe nâng tay cao MEDITEK E1.5/20 1500 kg

Mã SP : VTH01096
Model : E1.5/20
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 130
Nâng cao (m) : 2.0
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : φ75x52
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng tay cao MEDITEK E2.0/25 2000 kg

xe nâng tay cao MEDITEK E2.0/25 2000 kg

Mã SP : VTH01095
Model : E2.0/25
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 175
Nâng cao (m) : 2.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : φ75x70
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao MEDITEK E2.0/30 2000 kg

Xe nâng tay cao MEDITEK E2.0/30 2000 kg

Mã SP : VTH01094
Model : E2.0/30
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 200
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : φ85x50
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng tay cao rộng MEDITEK HS10/16W 1400 mm

xe nâng tay cao rộng MEDITEK HS10/16W 1400 mm

Mã SP : VTH01092
Model : HS10/16W
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 210
Nâng cao (m) : 1.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : φ75x70
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng tay cao mini MEDITEK TMSQ 04/11

xe nâng tay cao mini MEDITEK TMSQ 04/11

Mã SP : VTH01091
Model : TMSQ 04/11
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 85
Nâng cao (m) : 1.1
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao NOBLELIFT A2.0/16 2000 kg

Xe nâng tay cao NOBLELIFT A2.0/16 2000 kg

Mã SP : VTH02850
Model : A2.0/16
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Nâng cao (m) : 1.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao MEDITEK E1.0/30 1000 kg

Xe nâng tay cao MEDITEK E1.0/30 1000 kg

Mã SP : HD009
Model : E1.0/30
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Nâng cao (m) : 3.0 m
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao NOBLELIFT A10/16 1000kg

Xe nâng tay cao NOBLELIFT A10/16 1000kg

Mã SP : VTH01113
Model : A10/16
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Trọng lượng , (Kg) : 150
Nâng cao (m) : 1.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : φ75x52
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao MEDITEK E1.0/20 1000 kg

Xe nâng tay cao MEDITEK E1.0/20 1000 kg

Mã SP : VTH01114
Model : E1.0/20
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 150
Nâng cao (m) : 2.0
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : φ85x50
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao MEDITEK E0.5/16 500 kg

Xe nâng tay cao MEDITEK E0.5/16 500 kg

Mã SP : VTH01115
Model : E0.5/16
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 115
Nâng cao (m) : 1.6 m
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : φ85x50
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao MEDITEK E1.0/16 1000kg

Xe nâng tay cao MEDITEK E1.0/16 1000kg

Mã SP : VTH01116
Model : E1.0/16
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 150
Nâng cao (m) : 1.6 m
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : φ85x50
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao MEDITEK TMSQ 04/13 mini

Xe nâng tay cao MEDITEK TMSQ 04/13 mini

Mã SP : VTH01119
Model : TMSQ 04/13
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 88
Nâng cao (m) : 1.3 m
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao MEDITEK A3.0/16 3000 kg

Xe nâng tay cao MEDITEK A3.0/16 3000 kg

Mã SP : VTH02849
Model : A3.0/16
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 280
Nâng cao (m) : 1.6 m
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : φ85x50
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao kích thủy lực OPK HS2030

Xe nâng tay cao kích thủy lực OPK HS2030

Mã SP : VTH81905
Model : HS2030
Brand ( Hiệu ) : OPK
Nâng cao (m) : 3
Chiều dài càng: 1000 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 690 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
13.700.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao Meditek E1.5/16

Xe nâng tay cao Meditek E1.5/16

Mã SP : VTH44416
Part Number , S/N : E1.5/16
Model : E1.5/16
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 1.6
Chiều dài càng: 900
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 320-740 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70×50 mm
Xuất xứ : Chính hãng
8.900.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao Meditek D1.0/16

Xe nâng tay cao Meditek D1.0/16

Mã SP : VTH44414
Part Number , S/N : D1.0/16
Model : D1.0/16
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Tải trọng nâng: 1000 kg
Nâng cao (m) : 1.6
Chiều dài càng: 900
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 320-740 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70×50 mm
Xuất xứ : Chính hãng
8.900.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao mini Noblelift TMSQ400

Xe nâng tay cao mini Noblelift TMSQ400

Mã SP : VTH44411
Part Number , S/N : TMSQ400
Model : TMSQ400
Brand ( Hiệu ) : Noblelift
Trọng lượng , (Kg) : 400kg
Nâng cao (m) : 1.2/1.5
Chiều dài càng: 700
Nâng thấp nhất: 80 mm
Chiều rộng: 240-680 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70×50 mm
Xuất xứ : Chính hãng
9.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao Meditek HS10/20

Xe nâng tay cao Meditek HS10/20

Mã SP : VTH43886
Part Number , S/N : HS10/20
Model : HS10/20
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 2000 mm
Chiều dài càng: 1100 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 785 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
10.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng bán tự động Meditek SES1545

Xe nâng bán tự động Meditek SES1545

Mã SP : VTH43879
Part Number , S/N : SES1545
Model : SES1545
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 4500 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng bán tự động Meditek SES1050

Xe nâng bán tự động Meditek SES1050

Mã SP : VTH43876
Part Number , S/N : SES1050
Model : SES1050
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 5000 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao MEDITEK PTH1000

Xe nâng tay cao MEDITEK PTH1000

Mã SP : VTH43865
Part Number , S/N : PTH1000
Model : PTH1000
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
10.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao JIFLIFT SFH 1516

Xe nâng tay cao JIFLIFT SFH 1516

Mã SP : VTH43861
Part Number , S/N : SFH 1516
Model : SFH 1516
Brand ( Hiệu ) : JIFLIFT
Trọng lượng , (Kg) : 260
Nâng cao (m) : 1600 mm
Chiều dài càng: 900 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 330/740 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
15.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao Meditek HS30/16

Xe nâng tay cao Meditek HS30/16

Mã SP : VTH43859
Part Number , S/N : HS30/16
Model : HS30/16
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Trọng lượng , (Kg) : 280kg
Nâng cao (m) : 1600 mm
Chiều dài càng: 1000 mm
Nâng thấp nhất: 100 mm
Chiều rộng: 800 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
11.750.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao Noblift FSH10/16G

Xe nâng tay cao Noblift FSH10/16G

Mã SP : VTH43852
Part Number , S/N : HS20/16
Model : HS20/16
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 1600 mm
Chiều dài càng: 1000/1150 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 850/740 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
9.325.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao MEDITEK HS10/16

Xe nâng tay cao MEDITEK HS10/16

Mã SP : VTH43845
Part Number , S/N : HS10/16
Model : HS10/16
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Nâng cao (m) : 1600 mm
Chiều dài càng: 900/1000 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 780 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
7.900.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao Meditek HS15/16

Xe nâng tay cao Meditek HS15/16

Mã SP : VTH43843
Part Number , S/N : HS15/16
Model : HS15/16
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 1600 mm
Chiều dài càng: 900/1000 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 785 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
8.900.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao Noblift SFH10-W1.0M

Xe nâng tay cao Noblift SFH10-W1.0M

Mã SP : VTH43842
Part Number , S/N : SFH10-W1.0M
Model : SFH10-W1.0M
Brand ( Hiệu ) : Noblift
Nâng cao (m) : 1980 mm
Chiều dài càng: 1150 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 1000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
14.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao MEDITEK TB350

Xe nâng tay cao MEDITEK TB350

Mã SP : VTH43841
Part Number , S/N : TB350
Model : TB350
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 160kg
Nâng cao (m) : 1400 mm
Chiều dài càng: 1200 mm
Chiều rộng: 890 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
11.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao Meditek HS15/20

Xe nâng tay cao Meditek HS15/20

Mã SP : VTH43840
Part Number , S/N : HS15/20
Model : HS15/20
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 2000 mm
Chiều dài càng: 1100mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 785mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao HS04

Xe nâng tay cao HS04

Mã SP : VTH43838
Part Number , S/N : HS04
Model : HS04
Nâng cao (m) : 850/1500 mm
Chiều dài càng: 650 mm
Nâng thấp nhất: 85/200 mm
Chiều rộng: 600 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
7.400.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao Meditek HS30/16

Xe nâng tay cao Meditek HS30/16

Mã SP : VTH43831
Part Number , S/N : HS30/16
Model : HS30/16
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 1600 mm
Chiều dài càng: 1000 mm
Nâng thấp nhất: 100 mm
Chiều rộng: 800 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
11.750.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao Meditek HS20/16

Xe nâng tay cao Meditek HS20/16

Mã SP : VTH43826
Part Number , S/N : HS20/16
Model : HS20/16
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 1600 mm
Chiều dài càng: 1000/1150 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 850/740 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
9.325.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng bán tự động Meditek SES 1525

Xe nâng bán tự động Meditek SES 1525

Mã SP : VTH43806
Part Number , S/N : SES 1525
Model : SES 1525
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 2500 mm
Chiều dài càng: 1100 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 690 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 80x93 mm
Xuất xứ : Chính hãng
39.675.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng bán tự động Meditek SES 1025

Xe nâng bán tự động Meditek SES 1025

Mã SP : VTH43805
Part Number , S/N : SES 1025
Model : SES 1025
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 2500 mm
Chiều dài càng: 1100 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 80x70 mm
Xuất xứ : Chính hãng
38.180.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao OPK SH1000-16L

Xe nâng tay cao OPK SH1000-16L

Mã SP : VTH43804
Part Number , S/N : SH1000-16L
Model : SH1000-16L
Brand ( Hiệu ) : OPK
Trọng lượng , (Kg) : 230
Nâng cao (m) : 1.6
Nâng thấp nhất: 95 mm
Chiều rộng: 1100x265~600 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 74 mm
Xuất xứ : Chính hãng
43.700.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng bán tự động Meditek SES 1520

Xe nâng bán tự động Meditek SES 1520

Mã SP : VTH43803
Part Number , S/N : SES 1520
Model : SES 1520
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 2000 mm
Chiều dài càng: 1100 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 80x93 mm
Xuất xứ : Chính hãng
38.870.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng bán tự động Meditek SES 1020

Xe nâng bán tự động Meditek SES 1020

Mã SP : VTH43800
Part Number , S/N : SES 1020
Model : SES 1020
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 2000 mm
Chiều dài càng: 1100 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 80x70 mm
Xuất xứ : Chính hãng
35.650.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao OPK SH1000-16

Xe nâng tay cao OPK SH1000-16

Mã SP : VTH43798
Part Number , S/N : SH1000-16
Model : SH1000-16
Brand ( Hiệu ) : OPK
Trọng lượng , (Kg) : 230
Nâng cao (m) : 1.6
Chiều dài càng: 800 mm
Nâng thấp nhất: 95 mm
Chiều rộng: 265~600 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 74 mm
Xuất xứ : Chính hãng
43.585.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng bán tự động Meditek SES 1516

Xe nâng bán tự động Meditek SES 1516

Mã SP : VTH43797
Part Number , S/N : SES 1516
Model : SES 1516
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 1600 mm
Chiều dài càng: 1000 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 80x93 mm
Xuất xứ : Chính hãng
36.800.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao Meditek HS1525

Xe nâng tay cao Meditek HS1525

Mã SP : VTH43796
Part Number , S/N : HS1525
Model : HS1525
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 2.5
Chiều dài càng: 900 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 330~740 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 74 mm
Xuất xứ : Chính hãng
13.570.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng bán tự động Meditek SES 1016

Xe nâng bán tự động Meditek SES 1016

Mã SP : VTH43795
Part Number , S/N : SES 1016
Model : SES 1016
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Trọng lượng , (Kg) : 312
Nâng cao (m) : 1600 mm
Chiều dài càng: 1000 mm
Nâng thấp nhất: 90 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 80x70 mm
Xuất xứ : Chính hãng
32.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao Ichimens XC20-150

Xe nâng tay cao Ichimens XC20-150

Mã SP : VTH43793
Part Number , S/N : XC20-150
Model : XC20-150
Brand ( Hiệu ) : Ichimens
Nâng cao (m) : 1.6
Chiều dài càng: 1100
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
19.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao Meditek HS1030

Xe nâng tay cao Meditek HS1030

Mã SP : VTH43792
Part Number , S/N : HS1030
Model : HS1030
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 3
Chiều dài càng: 900 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 330~740 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 74 mm
Xuất xứ : Chính hãng
15.985.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao Ichimens 2XC52-05

Xe nâng tay cao Ichimens 2XC52-05

Mã SP : VTH43788
Part Number , S/N : 2XC52-05
Model : 2XC52-05
Brand ( Hiệu ) : Ichimens
Trọng lượng , (Kg) : 163
Nâng cao (m) : 2.5
Chiều dài càng: 1100
Chiều rộng: 550 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 74 mm
Xuất xứ : Chính hãng
17.800.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao Meditek HS2020

Xe nâng tay cao Meditek HS2020

Mã SP : VTH43784
Part Number , S/N : HS2020
Model : HS2020
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 2
Chiều dài càng: 900 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 330~740 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 74 mm
Xuất xứ : Chính hãng
14.927.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao Meditek HS1520

Xe nâng tay cao Meditek HS1520

Mã SP : VTH43779
Part Number , S/N : HS1520
Model : HS1520
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 2
Chiều dài càng: 900 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 330~740 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 74 mm
Xuất xứ : Chính hãng
13.570.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao Meditek HS1020

Xe nâng tay cao Meditek HS1020

Mã SP : VTH43776
Part Number , S/N : HS1020
Model : HS1020
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 2
Chiều dài càng: 900 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 74 mm
Xuất xứ : Chính hãng
13.225.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao càng siêu rộng Meditek HS15/16W

Xe nâng tay cao càng siêu rộng Meditek HS15/16W

Mã SP : VTH43765
Part Number , S/N : HS15/16W
Model : HS15/16W
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 1.6
Chiều dài càng: 1400
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 1400 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 74 mm
Xuất xứ : Chính hãng
21.275.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao Noblift PS0412

Xe nâng tay cao Noblift PS0412

Mã SP : VTH43763
Part Number , S/N : PS0412
Model : PS0412
Brand ( Hiệu ) : Noblift
Nâng cao (m) : 1.2
Chiều dài càng: 650
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 576 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
9.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay cao JIFLIFT SFH 1516

Xe nâng tay cao JIFLIFT SFH 1516

Mã SP : VTH43747
Part Number , S/N : SFH 1516
Model : SFH 1516
Brand ( Hiệu ) : JIFLIFT
Trọng lượng , (Kg) : 260
Nâng cao (m) : 1600mm
Chiều dài càng: 900mm
Nâng thấp nhất: 85mm
Chiều rộng: 330mm-740mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
15.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »