Xe nâng tay thấp 2.0 T

Xe nâng tay thấp 2.0 T

Mã SP : AS01-062
Part Number , S/N : Chiều dài càng nâng :1150 mm và 1220 mm
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có 3 loại : 520/540/685 mm
Model : NL20
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Trọng lượng , (Kg) : 65
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp 3.0 tấn

Xe nâng tay thấp 3.0 tấn

Mã SP : AS01-005
Part Number , S/N : Chiều dài càng nâng :1150mm và 1220 mm
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có 3 loại : 520/540/685 mm
Model : NL30
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Trọng lượng , (Kg) : 85
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp MEDITEK AC25

Xe nâng tay thấp MEDITEK AC25

Mã SP : AS01-003.
Part Number , S/N : AC25
Model : AC25
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Tải trọng nâng: 2500 kg
Trọng lượng , (Kg) : 75
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1150/1220
Nâng thấp nhất: 80 mm
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : 80 x 70mm
Xuất xứ : Chính hãng
3.700.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng tay thấp MEDITEK AC20

xe nâng tay thấp MEDITEK AC20

Mã SP : AS01-063
Part Number , S/N : AC20
Model : AC20
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Tải trọng nâng: 2000 kg
Trọng lượng , (Kg) : 68
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1150/1220
Nâng thấp nhất: 80
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : 80 x 70mm
Xuất xứ : Chính hãng
3.600.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp MEDITEK AC30

Xe nâng tay thấp MEDITEK AC30

Mã SP : AS01-006.
Part Number , S/N : AC30
Model : AC30
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Tải trọng nâng: 3000 kg
Trọng lượng , (Kg) : 85
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1150/1220
Nâng thấp nhất: 80 mm
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
3.850.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp 2.0 T

Xe nâng tay thấp 2.0 T

Mã SP : VTH01271
Part Number , S/N : Chiều dài càng nâng :1150 mm và 1220 mm
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có 3 loại : 520/540/685 mm
Model : BM20L/ BM20LL
Brand ( Hiệu ) : Bishamon
Trọng lượng , (Kg) : 75
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : 80 x 70mm
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng tay thấp 3.0 tấn

xe nâng tay thấp 3.0 tấn

Mã SP : AS01-005.
Part Number , S/N : Chiều dài càng nâng :1150 mm và 1220 mm
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có 3 loại : 520/540/685 mm
Model : BM30L/ BM30LL
Brand ( Hiệu ) : Bishamon
Trọng lượng , (Kg) : 85
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : 80 x 70mm
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng tay thấp 2.5 tấn 680

xe nâng tay thấp 2.5 tấn 680

Mã SP : AS01-003
Part Number , S/N : Chiều dài càng nâng :1150 mm và 1220 mm
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có 3 loại : 520/540/685 mm
Model : BM25L/ BM25LL
Brand ( Hiệu ) : Bishamon
Trọng lượng , (Kg) : 78
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : 80 x 70mm
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp Inox 2.5T

Xe nâng tay thấp Inox 2.5T

Mã SP : QNNX
Part Number , S/N : Chiều dài càng nâng :1150 mm và 1220 mm
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có 3 loại : 520/540/685 mm
Model : OPK25
Brand ( Hiệu ) : OPK
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thủy lực Mitsubishi BF25

Xe nâng tay thủy lực Mitsubishi BF25

Mã SP : V030
Part Number , S/N : BF25
Model : BF25
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Nâng cao (m) : 200mm
Chiều dài càng: 1150/1220 mm
Nâng thấp nhất: 85mm
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 80 x 70mm
Xuất xứ : Chính hãng
5.150.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng tay thấp Mitsubishi BF20

xe nâng tay thấp Mitsubishi BF20

Mã SP : VTH03480
Part Number , S/N : BF20
Thông số kỹ thuật : 0.2
Model : BF20
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tải trọng nâng: 2000 kg
Trọng lượng , (Kg) : 85 mm
Chiều dài càng: 1150/1220
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
4.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp Workmates AC30

Xe nâng tay thấp Workmates AC30

Mã SP : VTH43758
Part Number , S/N : AC30
Model : AC30
Brand ( Hiệu ) : Workmates
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1200/1150
Nâng thấp nhất: 80mm
Chiều rộng: 685/550 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.250.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp Workmates AC25

Xe nâng tay thấp Workmates AC25

Mã SP : VTH43757
Part Number , S/N : AC25
Model : AC25
Brand ( Hiệu ) : Workmates
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1200/1150
Nâng thấp nhất: 80mm
Chiều rộng: 685/550 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.050.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay siêu dài Noblift AC30

Xe nâng tay siêu dài Noblift AC30

Mã SP : VTH43741
Part Number , S/N : AC30
Model : AC30
Brand ( Hiệu ) : Noblift
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1800
Nâng thấp nhất: 85mm
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
5.950.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp Noblift AC30

Xe nâng tay thấp Noblift AC30

Mã SP : VTH43576
Part Number , S/N : AC30
Model : AC30
Brand ( Hiệu ) : Noblift
Nâng cao (m) : 0.203
Chiều dài càng: 1150/1220
Nâng thấp nhất: 83 mm
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
4.900.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp Eoslift DBA20

Xe nâng tay thấp Eoslift DBA20

Mã SP : VTH43570
Part Number , S/N : DBA20
Model : DBA20
Brand ( Hiệu ) : Eoslift
Kích thước (D x R x C) mm: 160x60mm
Chiều rộng: 550 mm và 685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.150.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp xe nâng Toyota BT-LHM230Q

Xe nâng tay thấp xe nâng Toyota BT-LHM230Q

Mã SP : VTH43567
Part Number , S/N : BT-LHM230Q
Model : BT-LHM230Q
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Chiều dài càng: 1150 mm và 1220 mm
Chiều rộng: 550 mm và 685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
14.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay EPLift EP25M

Xe nâng tay EPLift EP25M

Mã SP : VTH43561
Thông số kỹ thuật : Chiều dài X chiều rộng càng nâng: 685 x 1220mm
Model : BF35
Brand ( Hiệu ) : EPLIFT
Chiều dài càng: 1150 mm và 1220 mm
Chiều rộng: 550 mm và 685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
3.300.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp Noblift AC25

Xe nâng tay thấp Noblift AC25

Mã SP : VTH43560
Part Number , S/N : AC25
Model : AC25
Brand ( Hiệu ) : Noblift
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1150/1220
Nâng thấp nhất: 85mm
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.800.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp 3.5T

Xe nâng tay thấp 3.5T

Mã SP : VTH43554
Model : BF35
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Chiều dài càng: 1150 mm và 1220 mm
Chiều rộng: 550 mm và 685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm xe nâng tay

Bơm xe nâng tay

Mã SP : VTH42995
Model : BF35
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp MITSUBISHI BF35

Xe nâng tay thấp MITSUBISHI BF35

Mã SP : VTH03481
Part Number , S/N : BF35
Model : BF35
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Chiều dài càng: 1150 mm và 1220 mm
Chiều rộng: 550 mm và 685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
5.630.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp MEDITEK AC35

Xe nâng tay thấp MEDITEK AC35

Mã SP : VTH03450
Part Number , S/N : AC35
Model : AC35
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Tải trọng nâng: 3500 kg
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1150/1220 mm
Nâng thấp nhất: 80 mm
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
4.100.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp 5.0T

Xe nâng tay thấp 5.0T

Mã SP : VTH03428
Part Number , S/N : Chiều dài càng nâng : 1150 mm và 1220mm
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có hai loại : 550 mm và 685mm
Model : BF50
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng tay thấp 3.0 T

xe nâng tay thấp 3.0 T

Mã SP : VTH03427
Part Number , S/N : Chiều dài càng nâng :1150 mm và 1220 mm
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có 3 loại : 520/540/685 mm
Model : BF30
Brand ( Hiệu ) : mitsubhi
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
4.700.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp siêu rộng Meditek ACE25

Xe nâng tay thấp siêu rộng Meditek ACE25

Mã SP : VTH44378
Part Number , S/N : ACE25
Model : ACE25
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Tải trọng nâng: 2500 kg
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1220
Nâng thấp nhất: 85mm
Chiều rộng: 838/1000 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : 70×80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp siêu rộng 1000

Xe nâng tay thấp siêu rộng 1000

Mã SP : VTH02842
Part Number , S/N : chiều dài 1220 mm
Thông số kỹ thuật : chiều rộng 1000 mm
Model : NL25
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp siêu rộng 838

Xe nâng tay thấp siêu rộng 838

Mã SP : VTH02841
Part Number , S/N : chiều dài 1220 mm
Thông số kỹ thuật : chiều rộng 838
Model : NL25
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp siêu thấp 51

Xe nâng tay thấp siêu thấp 51

Mã SP : VTH02840
Part Number , S/N : chiều dài 1220
Thông số kỹ thuật : chiều rộng 680
Model : NL25
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp dài 2000 mm

Xe nâng tay thấp dài 2000 mm

Mã SP : VTH02839
Part Number , S/N : chiều dài 2000 mm
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có 3 loại : 520/540/685 mm
Model : LC25/2000
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp dài 1800 mm

Xe nâng tay thấp dài 1800 mm

Mã SP : VTH02838
Part Number , S/N : chiều dài 1800 mm
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có hai loại : 550 mm và 685 mm
Model : LC25/1800
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng tay thấp dài 1600 mm

xe nâng tay thấp dài 1600 mm

Mã SP : VTH01277
Part Number , S/N : chiều dài 1600 mm
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có 3 loại : 520/540/685 mm
Model : LC25/1600
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp dài 1400 mm

Xe nâng tay thấp dài 1400 mm

Mã SP : VTH01270
Part Number , S/N : chiều dài 1400 mm
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có 3 loại : 520/540/685 mm
Model : LC25/1400
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp 5.0 tấn

Xe nâng tay thấp 5.0 tấn

Mã SP : VTH43588
Part Number , S/N : AC1.5T
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có 3 loại : 520/540/685 mm
Model : AC1.5T
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Trọng lượng , (Kg) : 78
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
3.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp 5.0 tấn

Xe nâng tay thấp 5.0 tấn

Mã SP : VTH01269
Part Number , S/N : chiều dài 1220
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có 3 loại : 520/540/685 mm
Model : AC5.0
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT , MEDITEK
Trọng lượng , (Kg) : 78
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : φ80×70
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp 2.5T

Xe nâng tay thấp 2.5T

Mã SP : AS01-004
Part Number , S/N : Chiều dài càng nâng :1150 mm và 1220 mm
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có 3 loại : 520/540/685 mm
Model : NL25
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Trọng lượng , (Kg) : 75
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : 80 x 70mm
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay Soosung SHP15

Xe nâng tay Soosung SHP15

Mã SP : VTH44404
Part Number , S/N : SHP15
Model : SHP15
Brand ( Hiệu ) : Soosung
Tải trọng nâng: 1500 kg
Nâng cao (m) : 0.203
Chiều dài càng: 1150/1220
Nâng thấp nhất: 83 mm
Chiều rộng: 550/680 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
5.050.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay Soosung SHP20

Xe nâng tay Soosung SHP20

Mã SP : VTH44403
Part Number , S/N : SHP20
Model : SHP20
Brand ( Hiệu ) : Soosung
Tải trọng nâng: 2000 kg
Nâng cao (m) : 0.203
Chiều dài càng: 1150/1220
Nâng thấp nhất: 83 mm
Chiều rộng: 550/680 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
5.250.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay Soosung SHP25

Xe nâng tay Soosung SHP25

Mã SP : VTH44402
Part Number , S/N : SHP25
Model : SHP25
Brand ( Hiệu ) : Soosung
Tải trọng nâng: 2500 kg
Nâng cao (m) : 0.203
Chiều dài càng: 1150/1220
Nâng thấp nhất: 83 mm
Chiều rộng: 550/680 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
5.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay ICHIMENS IC20

Xe nâng tay ICHIMENS IC20

Mã SP : VTH44401
Part Number , S/N : IC20
Model : IC20
Brand ( Hiệu ) : ICHIMENS
Tải trọng nâng: 2000 kg
Nâng cao (m) : 0.203
Chiều dài càng: 1150
Nâng thấp nhất: 83 mm
Chiều rộng: 540/680 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
3.350.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay ICHIMENS IC25

Xe nâng tay ICHIMENS IC25

Mã SP : VTH44400
Part Number , S/N : IC25
Model : IC25
Brand ( Hiệu ) : ICHIMENS
Nâng cao (m) : 0.203
Chiều dài càng: 1150
Nâng thấp nhất: 83 mm
Chiều rộng: 540/680 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
3.850.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp Staxx PWH20-II

Xe nâng tay thấp Staxx PWH20-II

Mã SP : VTH44397
Part Number , S/N : PWH20-II
Model : PWH20-II
Brand ( Hiệu ) : Staxx Mỹ
Tải trọng nâng: 2000 kg
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1150/1220
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
4.300.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp Staxx PWH25-II

Xe nâng tay thấp Staxx PWH25-II

Mã SP : VTH44393
Part Number , S/N : PWH25-II
Model : PWH25-II
Brand ( Hiệu ) : Staxx Mỹ
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1150/1220
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
4.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp Staxx PWH30-II

Xe nâng tay thấp Staxx PWH30-II

Mã SP : VTH44392
Part Number , S/N : PWH30-II
Model : PWH30-II
Brand ( Hiệu ) : Staxx Mỹ
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1150/1220
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
4.750.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp Noblelift ACS25

Xe nâng tay thấp Noblelift ACS25

Mã SP : VTH44389
Part Number , S/N : ACS25
Model : ACS25
Brand ( Hiệu ) : Noblelift – Đức
Tải trọng nâng: 2500 kg
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1150/1220 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp Meditek AC25/14

Xe nâng tay thấp Meditek AC25/14

Mã SP : VTH44388
Part Number , S/N : AC25/14
Model : AC25/14
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Tải trọng nâng: 2500 kg
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1400
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp Meditek AC25/16

Xe nâng tay thấp Meditek AC25/16

Mã SP : VTH44386
Part Number , S/N : AC25/16
Model : AC25/16
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1600
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp Meditek AC25/18

Xe nâng tay thấp Meditek AC25/18

Mã SP : VTH44384
Part Number , S/N : AC25/18
Model : AC25/18
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Tải trọng nâng: 2500 kg
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1800
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp Meditek DF30

Xe nâng tay thấp Meditek DF30

Mã SP : VTH44381
Part Number , S/N : DF30
Model : DF30
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Tải trọng nâng: 3000 kg
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1150/1220 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
3.450.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp Meditek DF25

Xe nâng tay thấp Meditek DF25

Mã SP : VTH44380
Part Number , S/N : DF25
Model : DF25
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1150/1220 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
3.350.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp Meditek DF20

Xe nâng tay thấp Meditek DF20

Mã SP : VTH44379
Part Number , S/N : DF20
Model : DF20
Brand ( Hiệu ) : Meditek
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1150/1220 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
3.300.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thủy lực MEDITEK HPT30S/M

Xe nâng tay thủy lực MEDITEK HPT30S/M

Mã SP : VTH43897
Part Number , S/N : HPT30S/M
Model : HPT30S/M
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Nâng cao (m) : 200 mm
Chiều dài càng: 1150/1220 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
3.300.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thủy lực MPT25

Xe nâng tay thủy lực MPT25

Mã SP : VTH43895
Part Number , S/N : MPT25
Model : MPT25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thủy lực Eoslift DBA30

Xe nâng tay thủy lực Eoslift DBA30

Mã SP : VTH43888
Model : DBA30
Brand ( Hiệu ) : Eoslift
Nâng cao (m) : 200 mm
Chiều dài càng: 1150/1220 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.480.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thủy lực HPT50M

Xe nâng tay thủy lực HPT50M

Mã SP : VTH43887
Part Number , S/N : HPT50M
Model : HPT50M
Nâng cao (m) : 200 mm
Chiều dài càng: 1220 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
8.100.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay Mitsubishi BF25S/M

Xe nâng tay Mitsubishi BF25S/M

Mã SP : VTH43883
Part Number , S/N : BF25S/M
Model : BF25S/M
Brand ( Hiệu ) : Mitsubishi
Nâng cao (m) : 200 mm
Chiều dài càng: 1220 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.600.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay NOBLELIFT AC-30

Xe nâng tay NOBLELIFT AC-30

Mã SP : VTH43882
Part Number , S/N : AC-30
Model : AC-30
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thủy lực Bishamon BM-25M

Xe nâng tay thủy lực Bishamon BM-25M

Mã SP : VTH43881
Part Number , S/N : BM-25M
Model : BM-25M
Brand ( Hiệu ) : Bishamon
Nâng cao (m) : 200 mm
Chiều dài càng: 1220 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
12.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay inox SPT25M

Xe nâng tay inox SPT25M

Mã SP : VTH43878
Part Number , S/N : SPT25M
Model : SPT25M
Nâng cao (m) : 200 mm
Chiều dài càng: 1220 mm
Nâng thấp nhất: 80
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
23.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thủy lực HPT25SM

Xe nâng tay thủy lực HPT25SM

Mã SP : VTH43834
Part Number , S/N : 25SM
Model : 25SM
Brand ( Hiệu ) : HPT
Nâng cao (m) : 200 mm
Chiều dài càng: 685/1220 mm
Nâng thấp nhất: 85 mm
Chiều rộng: 550/1150 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
3.150.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 »