Komatsu SK1026-5

Komatsu SK1026-5

Mã SP : X2O2
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

KOMATSU SK818

KOMATSU SK818

Mã SP : UCEO
Part Number , S/N : WEBM005200.
Thông số kỹ thuật : 37BF50003
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu CK35-1

Komatsu CK35-1

Mã SP : TZWS
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu CK30-1

Komatsu CK30-1

Mã SP : SWJQ
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu CK 25-1

Komatsu CK 25-1

Mã SP : FDRJ
Model : 4 D 98 E 2 NFE
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2006
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu CK 20-1

Komatsu CK 20-1

Mã SP : T0HX
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2007
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

KOMATSU SK1020-5

KOMATSU SK1020-5

Mã SP : YFYI
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu SK510-5

Komatsu SK510-5

Mã SP : CM2L
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu SK815-5

Komatsu SK815-5

Mã SP : 3RV6
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu SK820-5SF

Komatsu SK820-5SF

Mã SP : JUSU
Model : S4D84E-1FD
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 1950
Nâng cao (m) : 2280mm
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu SK714-5

Komatsu SK714-5

Mã SP : YJTV
Model : 4D88E-1FD
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 650
Nâng cao (m) : 1960mm
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá