Xe xúc mini TCM SSL 711

Xe xúc mini TCM SSL 711

Mã SP : L2BB
Model : Kubota V3300
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 840
Nâng cao (m) : 1995mm
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM SSL 709V

TCM SSL 709V

Mã SP : DGDZ
Model : Kubota V3300
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 690
Nâng cao (m) : 1940mm
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe xúc mini TCM SSL 709

Xe xúc mini TCM SSL 709

Mã SP : 9RI1
Model : Kubota V2403-M
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 690
Nâng cao (m) : 1940mm
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe xúc mini TCM SSL 707

Xe xúc mini TCM SSL 707

Mã SP : 0DD5
Model : Kubota V2403-M
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 580
Nâng cao (m) : 1940mm
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe xúc mini TCM SSL 706

Xe xúc mini TCM SSL 706

Mã SP : OG9L
Model : Kubota V1505
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 500
Nâng cao (m) : 1830mm
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe xúc mini TCM SSL 705

Xe xúc mini TCM SSL 705

Mã SP : HM3V
Model : Kubota V1505
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 430
Nâng cao (m) : 1830mm
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe xúc lật mini TCM SSL 704

Xe xúc lật mini TCM SSL 704

Mã SP : V5Q9
Model : Kubota D782-K2B
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 320
Nâng cao (m) : 1770mm
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe xúc mini TCM SSL 703

Xe xúc mini TCM SSL 703

Mã SP : DNF7
Model : Kubota D782-K2B
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 270
Nâng cao (m) : 1170mm
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá