Đèn xi nhan trước LINDE 12V/24V

Đèn xi nhan trước LINDE 12V/24V

Mã SP : UWD2
Part Number , S/N : 0009741006
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

chóa đèn xi nhan

chóa đèn xi nhan

Mã SP : LL09-001
Part Number , S/N : 216G2-40731
Model : TCM2-10T,Heli H20001-3.5T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước

Xi nhan trước

Mã SP : LL03-052
Model : CPDS15J
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước

Xi nhan trước

Mã SP : LL03-051
Part Number , S/N : 30424-00019
Model : Max
Trọng lượng , (Kg) : 0.28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước HELI

Xi nhan trước HELI

Mã SP : LL03-050
Part Number , S/N : D08HD105-24L
Model : HELI CPCD160
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.64
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước HELI

Xi nhan trước HELI

Mã SP : LL03-049
Part Number , S/N : D08HD105-24R
Model : HELI CPCD160
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước HELI

Xi nhan trước HELI

Mã SP : LL03-048
Part Number , S/N : E2302002/92509031
Model : 7L series FD/G15~35
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước LED12-24V

Xi nhan trước LED12-24V

Mã SP : LL03-047
Thông số kỹ thuật : LED12-24V
Model : FD/G20~30Z5/N5/T6/T6N/T7,FD/G35~50T8/T9/Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước

Xi nhan trước

Mã SP : LL03-045
Part Number , S/N : P62A2-40291/P62A2-40261
Model : QYC20-J
Trọng lượng , (Kg) : 0.27
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước

Xi nhan trước

Mã SP : LL03-044
Part Number , S/N : XH1-4
Model : Baoli CPCD20-30
Trọng lượng , (Kg) : 0.11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước

Xi nhan trước

Mã SP : LL03-040
Part Number , S/N : QXD160*48
Model : CPQD25N-RW22A/K25
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước Hangcha

Xi nhan trước Hangcha

Mã SP : LL03-036
Part Number , S/N : NC9717-750000-000/NC9717-750100-000
Model : HC
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đen xi nhan trước xe nâng TOYOTA 5-7FBR10-30

Đen xi nhan trước xe nâng TOYOTA 5-7FBR10-30

Mã SP : LL03-028
Part Number , S/N : 56650-21401-71
Model : 5-7FBR10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước xe nâng

Xi nhan trước xe nâng

Mã SP : LL03-027
Model : 5T/4105
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
250.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước NISSAN 12V23W

Xi nhan trước NISSAN 12V23W

Mã SP : LL03-024
Part Number , S/N : 26130-FE300
Thông số kỹ thuật : 12V23W
Model : FD10~30(L01,L02)
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước Hangcha

Xi nhan trước Hangcha

Mã SP : LL03-023
Part Number , S/N : JS160-754100-000
Model : HC J Series 1-3.5T
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước 12V

Xi nhan trước 12V

Mã SP : LL03-019
Thông số kỹ thuật : 12V
Model : 3-4FD/G10~30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước KOMATSU

Xi nhan trước KOMATSU

Mã SP : LL03-018
Part Number , S/N : 3BA-56-71421
Model : FB10-30A-12/48V
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước 48V

Xi nhan trước 48V

Mã SP : LL03-017
Part Number , S/N : 277H2-42011
Thông số kỹ thuật : 48V
Model : FB10~30/-6,-7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước 12V-10W,12V-27W,3 pcs plugs 155*50

Xi nhan trước 12V-10W,12V-27W,3 pcs plugs 155*50

Mã SP : LL03-016
Part Number , S/N : 26120-FE300
Thông số kỹ thuật : 12V-10W,12V-27W,3 pcs plugs 155*50
Model : FD10~30(L01,L02)
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước 56V

Xi nhan trước 56V

Mã SP : LL03-015
Part Number , S/N : 36410-07390
Thông số kỹ thuật : 56V
Model : FB10~25/-6,-8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước 24V,NISSAN

Xi nhan trước 24V,NISSAN

Mã SP : LL03-014
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước HELI

Xi nhan trước HELI

Mã SP : LL03-010
Part Number , S/N : Z8610-12000/Z8610-12012/25724-00033
Model : CPCD20-30
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước LINDE

Xi nhan trước LINDE

Mã SP : LL03-009
Part Number , S/N : 0009741006,0009741028
Model : E16/20-02,E25,30-03,H20~30-02,H12~20-03,H20~30-04/
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước 12V,10W,

Xi nhan trước 12V,10W,

Mã SP : LL03-008
Part Number , S/N : 26120-51K00
Thông số kỹ thuật : 12V,10W,
Model : FD/G10~30(J01,J02)
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước KOMATSU

Xi nhan trước KOMATSU

Mã SP : LL03-007
Part Number , S/N : 37B-1EH-2011
Thông số kỹ thuật : 12V/ double sides (3wires)
Model : FD/G20~30-12,-14,-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước 12V

Xi nhan trước 12V

Mã SP : LL03-006
Part Number , S/N : 37B-1EH-2010
Thông số kỹ thuật : 12V
Model : FD/G20~30-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước 12V

Xi nhan trước 12V

Mã SP : LL03-005
Part Number , S/N : 56610-23000-71
Thông số kỹ thuật : 12V
Model : 5-7FD/G10~45
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước 12V

Xi nhan trước 12V

Mã SP : LL03-004
Part Number , S/N : 56610-22000-71
Thông số kỹ thuật : 12V
Model : 3-4FD/G10~30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước 24V

Xi nhan trước 24V

Mã SP : LL03-003
Part Number , S/N : 230C2-40351
Thông số kỹ thuật : 24V
Model : FD45~50T8,FD50~100Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước 24V,25W

Xi nhan trước 24V,25W

Mã SP : LL03-002
Part Number , S/N : 522A7-10301
Thông số kỹ thuật : 24V,25W
Model : FD50~100Z7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xi nhan trước TCM

Xi nhan trước TCM

Mã SP : LL03-001B
Part Number , S/N : 16G2-40701
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá