Bạc đạn - Vòng bi FAG B7209C 45X85X19

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7209C 45X85X19

Mã SP : VTH71511
Thông số kỹ thuật : 45X85X19
Model : B7209C
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7280C 40X80X18

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7280C 40X80X18

Mã SP : VTH71508
Thông số kỹ thuật : 40X80X18
Model : B7280C
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7206C 30X62X16

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7206C 30X62X16

Mã SP : VTH71505
Thông số kỹ thuật : 30X62X16
Model : B7206C
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7205C 25X52X15

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7205C 25X52X15

Mã SP : VTH71500
Thông số kỹ thuật : 25X52X15
Model : B7205C
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7022AC 110X170X28

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7022AC 110X170X28

Mã SP : VTH71487
Thông số kỹ thuật : 110X170X28
Model : B7022AC
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7014AC 70X110X20

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7014AC 70X110X20

Mã SP : VTH71479
Thông số kỹ thuật : 70X110X20
Model : B7014AC
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7009C 45X75X16

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7009C 45X75X16

Mã SP : VTH71477
Thông số kỹ thuật : 45X75X16
Model : B7009C
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7010C/YA 50X80X16

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7010C/YA 50X80X16

Mã SP : VTH71475
Thông số kỹ thuật : 50X80X16
Model : B7010C/YA
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7008C/YA 40X68X15

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7008C/YA 40X68X15

Mã SP : VTH71470
Thông số kỹ thuật : 40X68X15
Model : B7008C/YA
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7008C 40X68X15

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7008C 40X68X15

Mã SP : VTH71468
Thông số kỹ thuật : 40X68X15
Model : B7008C
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7007C 35X62X14

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7007C 35X62X14

Mã SP : VTH71466
Thông số kỹ thuật : 35X62X14
Model : B7007C
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7006C/YA 30X55X13

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7006C/YA 30X55X13

Mã SP : VTH71465
Thông số kỹ thuật : 30X55X13
Model : B7006C/YA
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7005C 25X47X12

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7005C 25X47X12

Mã SP : VTH71464
Thông số kỹ thuật : 25X47X12
Model : B7005C
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7004C 20X42X10

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7004C 20X42X10

Mã SP : VTH71459
Thông số kỹ thuật : 20X42X10
Model : B7004C
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7003C 17X35X10

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7003C 17X35X10

Mã SP : VTH71456
Thông số kỹ thuật : 17X35X10
Model : B7003C
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7002C 15X32X8

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7002C 15X32X8

Mã SP : VTH71452
Thông số kỹ thuật : 15X32X8
Model : B7002C
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7001C 12X28X8

Bạc đạn - Vòng bi FAG B7001C 12X28X8

Mã SP : VTH71448
Thông số kỹ thuật : 12X28X8
Model : B7001C
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B709C 9X24X7

Bạc đạn - Vòng bi FAG B709C 9X24X7

Mã SP : VTH71439
Thông số kỹ thuật : 9X24X7
Model : B709C
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B708C 8X22X7

Bạc đạn - Vòng bi FAG B708C 8X22X7

Mã SP : VTH71430
Thông số kỹ thuật : 8X22X7
Model : B708C
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B707C 7X19X6

Bạc đạn - Vòng bi FAG B707C 7X19X6

Mã SP : VTH71428
Model : B707C
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 7X19X6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG B706C 6X17X6

Bạc đạn - Vòng bi FAG B706C 6X17X6

Mã SP : VTH71423
Model : B706C
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 6X17X6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7315B.TVB

Bạc đạn - Vòng bi FAG 7315B.TVB

Mã SP : VTH70941
Model : 7315B.TVB
Brand ( Hiệu ) : FAG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG F-804108.TR2

Bạc đạn - Vòng bi FAG F-804108.TR2

Mã SP : VTH63848
Model : F-804108.TR2
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 355.6x444.5x127
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG F-807283.TR2

Bạc đạn - Vòng bi FAG F-807283.TR2

Mã SP : VTH63841
Model : F-807283.TR2
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 355.6x501.65x154
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG F-807462.TR2

Bạc đạn - Vòng bi FAG F-807462.TR2

Mã SP : VTH63807
Model : F-807462.TR2
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 346.075x488.95x200.025
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG F-804367.TR2

Bạc đạn - Vòng bi FAG F-804367.TR2

Mã SP : VTH63794
Model : F-804367.TR2
Brand ( Hiệu ) : FAG
Kích thước (D x R x C) mm: 254x422.275x173.038
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG NCF 2930V

Bạc đạn - Vòng bi FAG NCF 2930V

Mã SP : VTH63461
Model : NCF 2930V
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) : 8.49
Kích thước (D x R x C) mm: 150x210x36
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng FAG BD200-6A

Bạc đạn - Vòng bi xe nâng FAG BD200-6A

Mã SP : VTH61750
Model : BD200-6A
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 200x255x32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF2907VPX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF2907VPX1

Mã SP : VTH61740
Model : SF2907VPX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 143x175x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF3417VPX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF3417VPX1

Mã SP : VTH61738
Model : SF3417VPX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 168x205x19
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA220-1

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA220-1

Mã SP : VTH61731
Model : BA220-1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 220x280x28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF3235VPX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF3235VPX1

Mã SP : VTH61730
Model : SF3235VPX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 330x260x35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF3607VPX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF3607VPX1

Mã SP : VTH61727
Model : SF3607VPX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 225x180x21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF2812VPX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF2812VPX1

Mã SP : VTH61724
Model : SF2812VPX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 175x140x17.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA345-1

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA345-1

Mã SP : VTH61723
Model : BA345-1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 345x470x54
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF3227VPX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF3227VPX1

Mã SP : VTH61722
Model : SF3227VPX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 200x160x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA200-6A

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA200-6A

Mã SP : VTH61721
Model : BA200-6A
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 200x250x24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA300-1WSA

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA300-1WSA

Mã SP : VTH61718
Model : BA300-1WSA
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 300x390x40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA257-1

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA257-1

Mã SP : VTH61717
Model : BA257-1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 257x315x30
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA270-3

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA270-3

Mã SP : VTH61714
Model : BA270-3
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 270x350x39
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA290-1SA

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA290-1SA

Mã SP : VTH61711
Model : BA290-1SA
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 290x355x32.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG T7FC060

Bạc đạn - Vòng bi FAG T7FC060

Mã SP : VTH61696
Model : T7FC060
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 60x125x37
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA260-6

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA260-6

Mã SP : VTH61695
Model : BA260-6
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 340x260x36
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA220-6A

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA220-6A

Mã SP : VTH61693
Model : BA220-6A
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 276x220x26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA230-2A

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA230-2A

Mã SP : VTH61691
Model : BA230-2A
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 320x230x40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG 544090/544

Bạc đạn - Vòng bi FAG 544090/544

Mã SP : VTH61690
Model : 544090/544
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 228.6x295.275x33.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA300-5

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA300-5

Mã SP : VTH61689
Model : BA300-5
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 380x300x40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA200-10

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA200-10

Mã SP : VTH61686
Model : BA200-10
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 280x200x38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG DE2622

Bạc đạn - Vòng bi FAG DE2622

Mã SP : VTH61684
Model : DE2622
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 130x166x34
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA289-1

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA289-1

Mã SP : VTH61683
Model : BA289-1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 355x289x33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF3227VPX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF3227VPX1

Mã SP : VTH61682
Model : SF3227VPX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 160x200x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA246

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA246

Mã SP : VTH61680
Model : BA246
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 313x246x32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF3607VPX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF3607VPX1

Mã SP : VTH61679
Model : SF3607VPX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 180x225x21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA250-4A

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA250-4A

Mã SP : VTH61677
Model : BA250-4A
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 330x250x38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF2812VPX1

Bạc đạn - Vòng bi FAG SF2812VPX1

Mã SP : VTH61676
Model : SF2812VPX1
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 140x175x17.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA290-3A

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA290-3A

Mã SP : VTH61675
Model : BA290-3A
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 380x290x40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG HS05383

Bạc đạn - Vòng bi FAG HS05383

Mã SP : VTH61673
Model : HS05383
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 320x383x30
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG HS05154

Bạc đạn - Vòng bi FAG HS05154

Mã SP : VTH61672
Model : HS05154
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 126x154x14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA240-3A

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA240-3A

Mã SP : VTH61667
Model : BA240-3A
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 310x240x33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA230-7A

Bạc đạn - Vòng bi FAG BA230-7A

Mã SP : VTH61664
Model : BA230-7A
Brand ( Hiệu ) : FAG
Trọng lượng , (Kg) :
Kích thước (D x R x C) mm: 300x230x32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »