Nissan TG1B2L20

Giá: Liên hệ
Mã SP : 9EZ5
Model : TG1B2L20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-865AH
Trọng lượng , (Kg) : 4130
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-11
Giờ sử dụng (h) : 6565
Xuất xứ: Nhật

Xe nâng vân thiên hùng

xe nâng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Xe nâng Vân Thiên Hùng

Sản phẩm cùng loại

Xe nâng điện Nissan J1B1L15

Nissan TG1B2L20

Giá: Liên hệ
Mã SP : 9EZ5
Model : TG1B2L20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-865AH
Trọng lượng , (Kg) : 4130
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-11
Giờ sử dụng (h) : 6565
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan J1B1R15

Nissan TG1B2L20

Giá: Liên hệ
Mã SP : 9EZ5
Model : TG1B2L20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-865AH
Trọng lượng , (Kg) : 4130
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-11
Giờ sử dụng (h) : 6565
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan K1B1L15

Nissan TG1B2L20

Giá: Liên hệ
Mã SP : 9EZ5
Model : TG1B2L20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-865AH
Trọng lượng , (Kg) : 4130
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-11
Giờ sử dụng (h) : 6565
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan K1B1L15

Nissan TG1B2L20

Giá: Liên hệ
Mã SP : 9EZ5
Model : TG1B2L20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-865AH
Trọng lượng , (Kg) : 4130
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-11
Giờ sử dụng (h) : 6565
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng điện ngồi lái Nissan K1B1L15

Nissan TG1B2L20

Giá: Liên hệ
Mã SP : 9EZ5
Model : TG1B2L20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-865AH
Trọng lượng , (Kg) : 4130
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-11
Giờ sử dụng (h) : 6565
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NK1B1L15

Nissan TG1B2L20

Giá: Liên hệ
Mã SP : 9EZ5
Model : TG1B2L20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-865AH
Trọng lượng , (Kg) : 4130
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-11
Giờ sử dụng (h) : 6565
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NK1B1L15

Nissan TG1B2L20

Giá: Liên hệ
Mã SP : 9EZ5
Model : TG1B2L20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-865AH
Trọng lượng , (Kg) : 4130
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-11
Giờ sử dụng (h) : 6565
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NK1B1L18

Nissan TG1B2L20

Giá: Liên hệ
Mã SP : 9EZ5
Model : TG1B2L20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-865AH
Trọng lượng , (Kg) : 4130
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-11
Giờ sử dụng (h) : 6565
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan NK1B1L18

Nissan TG1B2L20

Giá: Liên hệ
Mã SP : 9EZ5
Model : TG1B2L20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-865AH
Trọng lượng , (Kg) : 4130
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-11
Giờ sử dụng (h) : 6565
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nissan P1B2R20

Nissan TG1B2L20

Giá: Liên hệ
Mã SP : 9EZ5
Model : TG1B2L20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-865AH
Trọng lượng , (Kg) : 4130
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-11
Giờ sử dụng (h) : 6565
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng dầu NISSAN 2W300

Nissan TG1B2L20

Giá: Liên hệ
Mã SP : 9EZ5
Model : TG1B2L20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Loại động cơ , bình điện : 48V-865AH
Trọng lượng , (Kg) : 4130
Nâng cao (m) : 3.0
Tình trạng hàng hóa (%) : 80
Năm : 2012-11
Giờ sử dụng (h) : 6565
Xuất xứ: Nhật
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá